סיור להכרת קטלוג הספריות

 

קטלוג ה - Hu-Find
הקטלוג הקלאסי - כל המצגת ברצף אחד
הכרת הקטלוג - חלק א'
הכרת הקטלוג - חלק ב'שימו לב! לשם צפייה נוחה יותר
עדיף לשמור, תחילה, את המצגת ולפתוח מיד לאחר מכן