סיור להכרת קטלוג הספריות

 

קטלוג ה - Hu-Findשימו לב! לשם צפייה נוחה יותר
עדיף לשמור, תחילה, את המצגת ולפתוח מיד לאחר מכן