new

הודעות הספרייה


שעות הפתיחה של הספרייה:

בימים א' עד ד' בין השעות 9:00 - 20:00
יום ה' בין השעות 9:00 - 19:00

יום ירושלים ויום הסטודנט

ביום ד' ה-24 במאי 2017 - יום הסטודנט ויום ירושלים הספרייה פתוחה כרגיל
image

ניתן למצוא אותנו בFACEBOOK

קישורית לאתר

שירות חדש:

ניתן לשאול בתוך הספרייה אוזניות לשימוש במחשב האישי
image

התקשרות לספרייה באמצעות וואטסאפ

מהיום ניתן לפנות אלינו בכל שאלה גם באמצעות אפליקציית WhatsApp ישירות מכל מכשיר נייד.
לשימוש בשירות נא הכניסו את הטלפון שלנו: 0548820158 כאיש קשר או לחלופין סרקו את הברקוד:
image
נשמח לקבל את הערותיכם או תגובותיהם למייל: francescoz@savion.huji.ac.il
המענה הינו לנושאים כלליים, לצורך מידע מפורט יותר נתן לתאם פגישה דרך וואטסאפ עם ספרן יעץ מומחה בספרייה

הדפסת ענן

ניתן להדפיס חומר גם מהנייד (מחשב, טבלט, סלולרי)
ואפילו ממחשב נייח שאינו מזהה את המדפסת באופן אוטומטי
שלחו את הקובץ לכתובת המייל:
ms.bw@mail.huji.ac.il

התקשרות מהבית אל מאגרי הספרייה

ניתן להתקשר מהבית אל מאגרי הספרייה באמצעות אתר הסמבה פרטים באתר של רשות המיחשוב
קישורית לאתרback