new

הודעות הספרייה


שעות הפתיחה של הספרייה עד תחילת שנת הלימודים:

בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 - 17:00

ראש השנה

הספרייה תהיה סגורה מיום ראשון 18 9.9 ועד יום שלישי 11.9.18 ועד בכלל
שנה טובה ומתוקה
image
י

יום כיפור וסוכות:

הספרייה תהיה סגורה בין התאריכים 18.9.18-1.10.18
הספרייה תחזור לפעילות ביום שלישי 2.10.18

ניתן למצוא אותנו בFACEBOOK
קישורית לאתר

שירות חדש:

ניתן לשאול בתוך הספרייה אוזניות לשימוש במחשב האישי
image

התקשרות לספרייה באמצעות וואטסאפ

מהיום ניתן לפנות אלינו בכל שאלה גם באמצעות אפליקציית WhatsApp ישירות מכל מכשיר נייד.
לשימוש בשירות נא הכניסו את הטלפון שלנו: 0548820158 כאיש קשר או לחלופין סרקו את הברקוד:
image
נשמח לקבל את הערותיכם או תגובותיהם למייל: francescoz@savion.huji.ac.il
המענה הינו לנושאים כלליים, לצורך מידע מפורט יותר נתן לתאם פגישה דרך וואטסאפ עם ספרן יעץ מומחה בספרייה

הדפסת ענן

ניתן להדפיס חומר גם מהנייד (מחשב, טבלט, סלולרי)
ואפילו ממחשב נייח שאינו מזהה את המדפסת באופן אוטומטי
שלחו את הקובץ לכתובת המייל:
ms.bw@mail.huji.ac.il

התקשרות מהבית אל מאגרי הספרייה

ניתן להתקשר מהבית אל מאגרי הספרייה באמצעות אתר הסמבה פרטים באתר של רשות המיחשוב
קישורית לאתרback