הארכת השאלה

 

 

תקופת ההשאלה של ספרים שלא הוזמנו על ידי קוראים אחרים תוארך אוטומטית. ההארכה האוטומטית תתבצע פרט למקרים בהם הספר שייך לאוסף שאינו מאפשר הארכה אוטומטית, (כגון ספרים שמורים) כרטיס הקורא אינו בתוקף או שלקורא יש חובות לספרייה.

 

הודעה על ספרים שהוזמנו תשלח למחזיק הספר בדואר אלקטרוני בלבד. קוראים שלא מסרו כתובת דוא"ל פעילה יהיו אחראים לבדוק את תוקף ההשאלות שלהם בקטלוג.

 

הקורא יקבל התראה מראש (בדוא"ל בלבד) על מועדי החזרת הספרים שאין אפשרות להאריכם.

ספר שהשאלתו אינה ניתנת להארכה, חייב הקורא להחזירו לספרייה עד מועד ההחזרה הנדרש.