מאגר בחינות

Page 1 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1348 זנדברג חיים, פרופ 62316 בחינה סופית בדיני קניין 2013 א ב לטקסט המלא
1373 ברק אריאל 61815 ' ('שיטות מחקר בקרימינולוגיה (מסלול א' ומסלול ב ... 2014 א א לטקסט המלא
1422 ביטון יפעת 62656 (משפט, מגדר ומה שביניהם (סילבוס 2014 א לטקסט המלא
1412 62776 אדם חברה ומשפט של ניטשה 2014 ב א לטקסט המלא
220 שפר יהודה 62512 איסור על הלבנת הון תשס"ח ב א לטקסט המלא
219 שפר יהודה 62512 איסור על הלבנת הון תשס"ח א א לטקסט המלא
1031 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשע"א ב א לטקסט המלא
1006 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשע"א א א לטקסט המלא
932 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תש"ע ב א לטקסט המלא
924 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תש"ע ג א לטקסט המלא
63 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ה ב א לטקסט המלא
62 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ה א א לטקסט המלא
61 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ו ב א לטקסט המלא
60 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ו א א לטקסט המלא
59 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ז א א לטקסט המלא
58 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ח ב א לטקסט המלא
57 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ח א א לטקסט המלא
56 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ט ג א לטקסט המלא
55 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ט ב א לטקסט המלא
54 שבאר-שפירא דניאלה 62507 אלימות כנגד נשים במשפחה בראיה רב מימדית תשס"ט א א לטקסט המלא
614 ישראל גלעד 62701 אמצעי תשלום תשס"ה ב א לטקסט המלא
613 ישראל גלעד 62701 אמצעי תשלום תשס"ה א א לטקסט המלא
612 ישראל גלעד 62701 אמצעי תשלום תשס"ז ב א לטקסט המלא
611 ישראל גלעד 62701 אמצעי תשלום תשס"ז א א לטקסט המלא
950 תהילה שגיא 62323 אנתרופולוגיה של המשפט תש"ע א א לטקסט המלא
1394 מי-טל מיה 62539 אתיקה ופלילים בראי הספרות 2014 א א לטקסט המלא
1236 גולן רוני 62705 אתיקה מקצוית לעורכי דין 2013 א א לטקסט המלא
1410 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית לעורכי דין 2014 א א לטקסט המלא
1254 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית לעורכי דין 2013 ב א לטקסט המלא
1158 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית לעורכי דין 2012 ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 2 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1120 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית לעורכי דין 2012 א א לטקסט המלא
974 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית לעורכי דין תשע"א א א לטקסט המלא
857 גולן רוני 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תש"ע ב א לטקסט המלא
610 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ה ב א לטקסט המלא
609 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ה א א לטקסט המלא
608 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ו ב א לטקסט המלא
607 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ו א א לטקסט המלא
606 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ז ב א לטקסט המלא
605 רובין יעקוב 62705 אתיקה מקצועית של עורכי הדין תשס"ז א א לטקסט המלא
48 דוד אנוך 62223 אתיקה, פילוסופיה פוליטית ומשפט תשס"ה א א לטקסט המלא
47 דוד אנוך 62223 אתיקה, פילוסופיה פוליטית ומשפט תשס"ט ג א לטקסט המלא
46 דוד אנוך 62223 אתיקה, פילוסופיה פוליטית ומשפט תשס"ט א א לטקסט המלא
474 קפליוק דפנה 62655 בוררות עיסקית בינלאומית תשס"ה ב א לטקסט המלא
473 קפליוק דפנה 62655 בוררות עיסקית בינלאומית תשס"ה א א לטקסט המלא
472 קפליוק דפנה 62655 בוררות עיסקית בינלאומית תשס"ו ב א לטקסט המלא
471 קפליוק דפנה 62655 בוררות עיסקית בינלאומית תשס"ו א א לטקסט המלא
1346 זנדברג חיים, פרופ 62604 בחינה סופית בדיני קניין 2013 א ב לטקסט המלא
1344 לוינסון-זמיר ד' , פרופ 62316 בחינת ביניים דיני קניין 2013 א א לטקסט המלא
1345 לוינסון-זמיר דפנה, פרופ 62604 בחינת ביניין בדיני קניין 2013 א א לטקסט המלא
1149 יונתן-זמיר טל 61826 בין המשטרה לציבור 2012 ב א לטקסט המלא
1136 יונתן-זמיר טל 61826 בין המשטרה לציבור 2012 א א לטקסט המלא
1227 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי והמשםט המנהלי 2013 ב א לטקסט המלא
1268 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי והמשפט המנהלי 2013 א א לטקסט המלא
1173 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי והמשפט המנהלי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1288 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי ומשפט המנהלי 2013 ג א לטקסט המלא
1001 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תש"ע ב א לטקסט המלא
921 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תש"ע א א לטקסט המלא
824 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
688 אוחנה דניאל 61830 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
687 אוחנה דניאל 61830 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ו א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 3 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
355 אוחנה דניאל 61830 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ו ב א לטקסט המלא
354 אוחנה דניאל 61830 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ו א א לטקסט המלא
353 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ח ג א לטקסט המלא
352 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ח ב א לטקסט המלא
351 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ח א א לטקסט המלא
350 אוחנה דניאל 62511 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי תשס"ט א ב לטקסט המלא
1282 לוינסון-זמיר דפנה 62604 ביניים בדיני קניין 2013 ב א לטקסט המלא
1280 לוינסון-זמיר דפנה 62604 ביניים בדיני קניין 2013 ג א לטקסט המלא
1278 זנדברג חיים 62316 ביניים בדיני קניין 2013 ב א לטקסט המלא
743 בס מרדכי 62326 ביקורת המדינה תשס"ז א ב לטקסט המלא
742 בס מרדכי 62326 ביקורת המדינה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
741 בס מרדכי 62326 ביקורת המדינה תשס"ח ב ב לטקסט המלא
740 בס מרדכי 62326 ביקורת המדינה תשס"ח א ב לטקסט המלא
1382 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות 2014 א א לטקסט המלא
1418 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק 2014 ב א לטקסט המלא
1293 בן שטרית יעקוב 62229c גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק 2013 ג א לטקסט המלא
1242 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק 2013 ב א לטקסט המלא
1215 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק 2013 א א לטקסט המלא
1202 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק 2012 ב ב לטקסט המלא
1186 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשע"א א ב לטקסט המלא
979 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תש"ע ב א לטקסט המלא
944 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תש"ע א א לטקסט המלא
822 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תש"ע ג א לטקסט המלא
620 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ה ב א לטקסט המלא
619 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ה א א לטקסט המלא
618 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ו ב ב לטקסט המלא
617 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ו א ב לטקסט המלא
616 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ז א ב לטקסט המלא
615 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס הון ומימוש השקעות בחברות היי-טק תשס"ט א ב לטקסט המלא
844 בן שטרית יעקוב 62229 גיוס ומימוש השקעות בחברות היי טק תשס"ט ג א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 4 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
399 אבישלום תור 62467 גישה התנהגותית למשפט תשס"ה ב ב לטקסט המלא
398 אבישלום תור 62467 גישה התנהגותית למשפט תשס"ה א ב לטקסט המלא
1160 אלמוני כהן 9999 דוגמא למבחן 2012 א ב לטקסט המלא
1437 קרייני מיכאל, פרופ 62330 דיון אזרחי 2014 מועד מיוחד א לטקסט המלא
1315 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי 2013 א ב לטקסט המלא
1087 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשע"א ג ב לטקסט המלא
811 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
737 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
736 רחמים כהן 62330 דיון אזרחי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
735 רחמים כהן 62330 דיון אזרחי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
734 רחמים כהן 62330 דיון אזרחי תשס"ח א ב לטקסט המלא
733 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשס"ט ג א לטקסט המלא
732 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשס"ט ב א לטקסט המלא
731 מיכאיל קרייני 62330 דיון אזרחי תשס"ט א ב לטקסט המלא
1443 זנדברג חיה 62306 דיון פלילי 2014 ב א לטקסט המלא
1387 זנדברג חיה 62306 דיון פלילי 2014 א א לטקסט המלא
1152 הםרםויץ ענת 6230 דיון פלילי 2012 ב א לטקסט המלא
975 זנדברג חיה 62304 דיון פלילי תשע"א א א לטקסט המלא
821 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
805 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי 2009 מיוחד ב לטקסט המלא
129 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
128 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ה א ב לטקסט המלא
127 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
126 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ו א ב לטקסט המלא
125 חיה זנדברג 62304 דיון פלילי תשס"ה ב א לטקסט המלא
124 חיה זנדברג 62304 דיון פלילי תשס"ה א א לטקסט המלא
123 ענת הורוביץ 62304 דיון פלילי תשס"ו ב א לטקסט המלא
122 ענת הורוביץ 62304 דיון פלילי תשס"ו א א לטקסט המלא
121 חיה זנדברג 62304 דיון פלילי תשס"ז ב א לטקסט המלא
120 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי תשס"ז ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 5 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
119 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי תשס"ז א א לטקסט המלא
118 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
117 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
116 הורוביץ ענת 62306 דיון פלילי תשס"ח א ב לטקסט המלא
115 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי תשס"ח ג א לטקסט המלא
114 אברבואל אליהו 62306 דיון פלילי תשס"ח א א לטקסט המלא
113 לימור עציוני 62304 דיון פלילי תשס"ט ג א לטקסט המלא
112 לימור עציוני 62304 דיון פלילי תשס"ט ב א לטקסט המלא
111 לימור עציוני 62304 דיון פלילי תשס"ט א א לטקסט המלא
273 דב הלברטל 62530 דילמות מוסריות בהצלת חיים... תשס"ה ב א לטקסט המלא
272 דב הלברטל 62530 דילמות מוסריות בהצלת חיים... תשס"ה א א לטקסט המלא
1102 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשע"ב א א לטקסט המלא
999 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תש"ע ב א לטקסט המלא
904 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תש"ע א א לטקסט המלא
830 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה 2009 ג ב לטקסט המלא
262 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ה ב א לטקסט המלא
261 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ה א א לטקסט המלא
260 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
259 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ו א ב לטקסט המלא
258 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ז ב א לטקסט המלא
257 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ז א א לטקסט המלא
256 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח ג א לטקסט המלא
255 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח ב א לטקסט המלא
254 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח א א לטקסט המלא
253 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ט א ב לטקסט המלא
1002 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תש"ע א א לטקסט המלא
397 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
396 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ה א ב לטקסט המלא
395 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח ג א לטקסט המלא
394 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 6 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
393 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח א א לטקסט המלא
951 משה גל 62553 דיני בוררות תש"ע א א לטקסט המלא
835 משה גל 62553 דיני בוררות תשס"ט ג ב לטקסט המלא
87 משה גל 62553 דיני בוררות תשס"ט א ב לטקסט המלא
682 דניאל בן-אוליאל 62341 דיני ביוטכנולוגיה תשס"ז ב א לטקסט המלא
271 מנחם גולדברג 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ה א א לטקסט המלא
270 יצחק אליאסוף 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ו ב א לטקסט המלא
269 יצחק אליאסוף 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ו א א לטקסט המלא
1411 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2014 ב א לטקסט המלא
1400 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2014 א א לטקסט המלא
1237 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2013 א א לטקסט המלא
1181 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות תשע"ב א ב לטקסט המלא
1005 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות תשע"א א א לטקסט המלא
1384 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים 2014 א א לטקסט המלא
1383 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים 2014 א א לטקסט המלא
969 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תש"ע ב א לטקסט המלא
959 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תש"ע א א לטקסט המלא
814 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ט ג ב לטקסט המלא
410 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ה ב ב לטקסט המלא
409 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ה א ב לטקסט המלא
408 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
407 אבישלום תור 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ו א ב לטקסט המלא
406 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ז א ב לטקסט המלא
405 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ח ב ב לטקסט המלא
404 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ח א ב לטקסט המלא
403 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ט א ב לטקסט המלא
632 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ה א א לטקסט המלא
631 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ו ב א לטקסט המלא
630 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ו א א לטקסט המלא
629 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ז ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 7 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
634 פבלו לרנר 62417 דיני ההוצאה לפועל תשס"ה ב א לטקסט המלא
633 פבלו לרנר 62417 דיני ההוצאה לפועל תשס"ה א א לטקסט המלא
1225 קטוביץ שחר 62474 דיני הוצאה לפועל 2013 א א לטקסט המלא
1354 פרימר דב, פרופ 62313 דיני המשפחה 2013 ב ב לטקסט המלא
1295 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני הנזיקין 2013 א א לטקסט המלא
1294 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני הנזיקין 2013 א א לטקסט המלא
1322 אבנרי נחמיה 62508 דיני השלטון המקומי 2013 א ב לטקסט המלא
1109 אבנרי נחמיה 62508 דיני השלטון המקומי תשע"ב א א לטקסט המלא
402 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ה ב ב לטקסט המלא
401 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ה א ב לטקסט המלא
400 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ז א ב לטקסט המלא
1036 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשע"א ג א לטקסט המלא
970 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תש"ע ב א לטקסט המלא
963 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תש"ע א א לטקסט המלא
808 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ט ג ב לטקסט המלא
781 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח ג א לטקסט המלא
780 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח ב א לטקסט המלא
779 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח א א לטקסט המלא
778 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ט א ב לטקסט המלא
1090 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תשע"א ב ב לטקסט המלא
987 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תש"ע א א לטקסט המלא
973 הלה קרן 62301 דיני חוזים תש"ע ב א לטקסט המלא
964 הלה קרן 62301 דיני חוזים תש"ע א א לטקסט המלא
958 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תש"ע א א לטקסט המלא
817 אייל זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ט ג ב לטקסט המלא
816 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ט ג ב לטקסט המלא
730 אייל זמיר 62301 דיני חוזים תשס"ה ב ב לטקסט המלא
729 אייל זמיר 62301 דיני חוזים תשס"ה א ב לטקסט המלא
728 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
727 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ו א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 8 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
726 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ז ב ב לטקסט המלא
725 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ז א ב לטקסט המלא
486 יהודה זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ה ב ב לטקסט המלא
485 יהודה זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ה א ב לטקסט המלא
484 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
483 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ו א ב לטקסט המלא
482 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ז ב ב לטקסט המלא
481 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ז א ב לטקסט המלא
480 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
479 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח ב ב לטקסט המלא
478 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח א ב לטקסט המלא
1156 בנימין פורת 62523 דיני חוזים במשפט העברי 2012 ב א לטקסט המלא
1096 בנימין פורת 62523 דיני חוזים במשפט העברי תשע"ב א א לטקסט המלא
1380 זמיר איל 62197 דיני חוזים למוסמך 2014 א א לטקסט המלא
1188 זמיר איל 62197 דיני חוזים למוסמך תשע"ב א ב לטקסט המלא
1378 ברק מדינה 62113 דיני חוקה 2014 א א לטקסט המלא
1377 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2014 א א לטקסט המלא
1319 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2013 ב לטקסט המלא
1318 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2013 א ב לטקסט המלא
1168 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשע"ב א לטקסט המלא
1151 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א לטקסט המלא
1130 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א לטקסט המלא
1125 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א לטקסט המלא
1084 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשע"א ג ב לטקסט המלא
1032 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א ג א לטקסט המלא
1028 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א ב א לטקסט המלא
1021 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א א א לטקסט המלא
998 ראם שגב 62113 דיני חוקה תש"ע ב א לטקסט המלא
981 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תש"ע ב א לטקסט המלא
947 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תש"ע א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 9 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
916 ראם שגב 62113 דיני חוקה תש"ע א א לטקסט המלא
807 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ט ג ב לטקסט המלא
182 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשס"ט א ב לטקסט המלא
86 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ה ב ב לטקסט המלא
85 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ה א ב לטקסט המלא
84 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
83 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ו א ב לטקסט המלא
82 קרמניצר מרדחי 62110 דיני חוקה תשס"ז ב ב לטקסט המלא
81 קרמניצר מרדחי 62110 דיני חוקה תשס"ז א ב לטקסט המלא
80 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
79 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח ב ב לטקסט המלא
78 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח א ב לטקסט המלא
77 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
76 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח ב ב לטקסט המלא
75 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח א ב לטקסט המלא
74 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ט א ב לטקסט המלא
1435 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2014 ב א לטקסט המלא
1390 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2014 א א לטקסט המלא
1310 טוני גרינמן 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2012-13 ג א לטקסט המלא
1256 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2013 ב א לטקסט המלא
1124 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2012 א א לטקסט המלא
1019 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תשע"א א א לטקסט המלא
912 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תש"ע ג א לטקסט המלא
858 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תש"ע ב א לטקסט המלא
268 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ה ב א לטקסט המלא
267 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ה א א לטקסט המלא
266 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ו א א לטקסט המלא
265 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ז ב א לטקסט המלא
264 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ח ג א לטקסט המלא
263 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ח ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 10 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1144 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע 2012 ב א לטקסט המלא
1123 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע 2012 א א לטקסט המלא
1030 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשע"א ב א לטקסט המלא
1015 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשע"א א א לטקסט המלא
911 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תש"ע ג א לטקסט המלא
73 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ה ב א לטקסט המלא
72 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ה א א לטקסט המלא
71 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ו ב א לטקסט המלא
70 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ז א א לטקסט המלא
69 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח ג א לטקסט המלא
68 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח ב א לטקסט המלא
67 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח א א לטקסט המלא
66 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט ג א לטקסט המלא
65 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט ב א לטקסט המלא
64 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט א א לטקסט המלא
838 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים 2010 א א לטקסט המלא
724 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ח ב א לטקסט המלא
723 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ח א א לטקסט המלא
722 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט ג א לטקסט המלא
721 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט ב א לטקסט המלא
720 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט א א לטקסט המלא
1420 דתון יואב,פרופ 62605 דיני מינהל ציבורי 2014 ב א לטקסט המלא
1359 רויטמן יובל 62632 דיני מינהל ציבורי 2013 ב ב לטקסט המלא
1169 בנשלום אילן 62703 דיני מיסים תשע"ב א ב לטקסט המלא
971 אילן בנשלום 62695 דיני מיסים תש"ע ב א לטקסט המלא
1385 דקל עמר 62247 דיני מכרזים 2014 א א לטקסט המלא
1077 השופט חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשע"א א ב לטקסט המלא
937 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תש"ע ג א לטקסט המלא
93 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ה א א לטקסט המלא
92 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ח ג ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 11 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
91 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ח א ב לטקסט המלא
90 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשס"ט ב א לטקסט המלא
89 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשס"ט א א לטקסט המלא
1228 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי 2013 א א לטקסט המלא
1166 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשע"ב א שנתי לטקסט המלא
1165 מרגית כהן 62632 דיני מנהל ציבורי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1089 מרגית כהן 62632 דיני מנהל ציבורי תשע"א ב ב לטקסט המלא
1088 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשע"א ב ב לטקסט המלא
960 שרון וינטל 62632 דיני מנהל ציבורי תש"ע א א לטקסט המלא
955 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תש"ע א א לטקסט המלא
842 שרון וינטל 62632 דיני מנהל ציבורי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
528 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
527 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ה א ב לטקסט המלא
526 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
525 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז א ב לטקסט המלא
524 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
523 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז א ב לטקסט המלא
521 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
520 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח א ב לטקסט המלא
518 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
517 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח א ב לטקסט המלא
1424 גליקסברג דוד 62769 דיני מסים 2014 ב א לטקסט המלא
1404 גליקסברג דוד 62769 דיני מסים 2014 א א לטקסט המלא
1300 גליקסברג דוד, פרופ 62769 דיני מסים 2013 ג א לטקסט המלא
1238 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים 2013 א א לטקסט המלא
1155 דוד גליקסברג 62695 דיני מסים 2012 ב א לטקסט המלא
1115 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים 2012 א א לטקסט המלא
1023 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשע"א א א לטקסט המלא
861 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תש"ע ב א לטקסט המלא
860 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תש"ע א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 12 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
180 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ו א א לטקסט המלא
179 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ז א א לטקסט המלא
178 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ח ב א לטקסט המלא
177 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ח א א לטקסט המלא
176 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט ג א לטקסט המלא
175 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט ב א לטקסט המלא
174 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט א א לטקסט המלא
171 בר ישי 62703 דיני מסים תשס"ז ב א לטקסט המלא
170 בר ישי 62703 דיני מסים תשס"ז א א לטקסט המלא
169 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ח ג א לטקסט המלא
168 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ח ב א לטקסט המלא
167 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט ג א לטקסט המלא
166 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט ב א לטקסט המלא
165 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט א א לטקסט המלא
906 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תש"ע ג ש לטקסט המלא
859 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תש"ע א א לטקסט המלא
294 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח ג א לטקסט המלא
293 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח ב א לטקסט המלא
292 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח א א לטקסט המלא
159 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ט ג א לטקסט המלא
158 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ט ב א לטקסט המלא
1431 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ג א לטקסט המלא
1430 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ג א לטקסט המלא
1414 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ב א לטקסט המלא
1386 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 א א לטקסט המלא
1216 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2013 א א לטקסט המלא
1198 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה 2012 א ב לטקסט המלא
1170 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשע"ב ג א לטקסט המלא
1097 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשע"ב א א לטקסט המלא
941 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תש"ע א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 13 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
915 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע ג א לטקסט המלא
891 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע ב א לטקסט המלא
856 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע א א לטקסט המלא
847 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע א א לטקסט המלא
809 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ט ג ב לטקסט המלא
604 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט ג א לטקסט המלא
603 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט ב א לטקסט המלא
602 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט א א לטקסט המלא
601 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט אמצע א לטקסט המלא
600 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
599 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו א ב לטקסט המלא
598 דרורי משה 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו ב א לטקסט המלא
597 דרורי משה 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו א א לטקסט המלא
596 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ז ב ב לטקסט המלא
595 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ז א ב לטקסט המלא
594 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
593 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח ב ב לטקסט המלא
592 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח א ב לטקסט המלא
591 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ט א ב לטקסט המלא
1000 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תש"ע ב א לטקסט המלא
917 בועז שנור 62618 דיני נזיקין תש"ע א א לטקסט המלא
380 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ה א ב לטקסט המלא
378 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו א ב לטקסט המלא
377 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ז א ב לטקסט המלא
370 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ה א ב לטקסט המלא
369 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו ב ב לטקסט המלא
368 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו א ב לטקסט המלא
367 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ז א ב לטקסט המלא
366 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ט א א לטקסט המלא
1381 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2014 א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 14 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1283 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 ג א לטקסט המלא
1255 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 ב א לטקסט המלא
1214 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 א א לטקסט המלא
935 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תש"ע ב א לטקסט המלא
863 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תש"ע א א לטקסט המלא
105 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט ג א לטקסט המלא
104 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט ב א לטקסט המלא
103 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט א א לטקסט המלא
1257 הירש משה, פרופ 62010 דיני סחר והשקעות בינלאומיות 2013 ב א לטקסט המלא
1258 הירש משה, פרופ 62010 דיני סחר והשקעןת בינלאומיות 2013 א א לטקסט המלא
933 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תש"ע ב א לטקסט המלא
686 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ז ב א לטקסט המלא
685 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח ג א לטקסט המלא
684 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח ב א לטקסט המלא
683 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח א א לטקסט המלא
1436 דוידוב גיא 62721 דיני עבודה 2014 ב א לטקסט המלא
1399 דוידוב גיא 62721 דיני עבודה 2014 א א לטקסט המלא
1352 אלבין עינת ואברהם חיים 62728 דיני עבודה 2013 ב ב לטקסט המלא
1336 אלבין עינת, לובו דוד, שריד עדן, אברהם חיים 62728 דיני עבודה 2013 א ב לטקסט המלא
1276 דוידוב גיא, פרופ 62721 דיני עבודה 2013 ב א לטקסט המלא
1199 אלבין עינת 62721 דיני עבודה 2012 א א לטקסט המלא
1059 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תשע"א א א לטקסט המלא
1049 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תשע"א ב א לטקסט המלא
927 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע ג א לטקסט המלא
894 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע ב א לטקסט המלא
849 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע א א לטקסט המלא
1126 חני אופק 62194 דיני עבודה- תוכנית מנהלים תשע"ב א א לטקסט המלא
422 מרדכי קרמניצר 62804 דיני עבירות תשס"ה ב ב לטקסט המלא
421 מרדכי קרמניצר 62804 דיני עבירות תשס"ה א ב לטקסט המלא
1379 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2014 א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 15 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1317 קוגלר יצחק 62201 דיני עונשין 2013 א ב לטקסט המלא
1316 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2013 א ב לטקסט המלא
1204 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2012 א ב לטקסט המלא
1075 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשע"א א ב לטקסט המלא
1064 טייכמן דורון 62201 דיני עונשין תשע"א א ב לטקסט המלא
985 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע א א לטקסט המלא
976 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע ב א לטקסט המלא
949 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע א א לטקסט המלא
455 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב ב לטקסט המלא
454 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ה א ב לטקסט המלא
453 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב א לטקסט המלא
452 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה א א לטקסט המלא
451 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ו ב א לטקסט המלא
450 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ו א א לטקסט המלא
449 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ז ג ב לטקסט המלא
448 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ז א ב לטקסט המלא
447 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח ג ב לטקסט המלא
446 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח ב ב לטקסט המלא
445 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח א ב לטקסט המלא
444 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ט א ב לטקסט המלא
246 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב א לטקסט המלא
245 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה א א לטקסט המלא
244 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ה ב ב לטקסט המלא
243 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ה א ב לטקסט המלא
242 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ו ב א לטקסט המלא
241 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ו א א לטקסט המלא
238 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ו ב ב לטקסט המלא
237 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ו א ב לטקסט המלא
236 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ז ב ב לטקסט המלא
235 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ז א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 16 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
234 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח ג ב לטקסט המלא
233 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח ב ב לטקסט המלא
232 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח א ב לטקסט המלא
231 מירי גור-אריה 62114 דיני עונשין תשס"ט א ב לטקסט המלא
240 הורוביץ ענת 61846 דיני עונשין לקרימינולוגיה תשס"ו א ב לטקסט המלא
239 הורוביץ ענת 61846 דיני עונשין לקרימינולוגיה תשס"ו א א לטקסט המלא
1050 השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א ב א לטקסט המלא
1037 כב' השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א ג א לטקסט המלא
1020 השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א א א לטקסט המלא
961 יואל צור 62828 דיני פטנטים תש"ע א א לטקסט המלא
102 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ה א א לטקסט המלא
101 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ו ב א לטקסט המלא
100 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ו א א לטקסט המלא
99 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ז ב א לטקסט המלא
98 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח ג א לטקסט המלא
97 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח ב א לטקסט המלא
96 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח א א לטקסט המלא
95 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ט ב א לטקסט המלא
94 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ט א א לטקסט המלא
230 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ה ב א לטקסט המלא
229 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ה א א לטקסט המלא
228 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ו א א לטקסט המלא
227 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ז ב א לטקסט המלא
226 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ז א א לטקסט המלא
225 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ח ב א לטקסט המלא
224 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ח א א לטקסט המלא
669 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ו ב ב לטקסט המלא
668 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ו א ב לטקסט המלא
667 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ז ב א לטקסט המלא
666 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ז א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 17 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1333 השופט שי יניב 62624 דיני צבא 2013 א ב לטקסט המלא
1071 השופט שי יניב 6264 דיני צבא תשע"א א ב לטקסט המלא
972 שי ניב 62624 דיני צבא תש"ע ב א לטקסט המלא
946 שי ניב 62624 דיני צבא תש"ע א א לטקסט המלא
429 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ה ב ב לטקסט המלא
428 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ה א ב לטקסט המלא
427 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ו ב ב לטקסט המלא
426 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ו א ב לטקסט המלא
425 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ז ב ב לטקסט המלא
424 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ז א ב לטקסט המלא
423 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ט א ב לטקסט המלא
1347 לונסון-זמיר ד', פרופ 62604 דיני קניין 2013 א ב לטקסט המלא
1252 זנדברג חיים, פרופ 62316 דיני קניין 2013 א ב לטקסט המלא
1157 קטיה אסף 62195 דיני קניין 2012 ב א לטקסט המלא
1128 קטיה אסף 62195 דיני קניין 2012 א א לטקסט המלא
1110 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשע"ב א א לטקסט המלא
1010 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשע"א א א לטקסט המלא
940 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע א א לטקסט המלא
913 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע ג א לטקסט המלא
899 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע ב א לטקסט המלא
810 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ג ב לטקסט המלא
797 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה ב ב לטקסט המלא
796 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה א ב לטקסט המלא
795 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה א א לטקסט המלא
794 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו ב ב לטקסט המלא
793 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו א ב לטקסט המלא
792 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו ב א לטקסט המלא
791 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו א א לטקסט המלא
790 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז ב א לטקסט המלא
789 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז ג ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 18 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
788 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז א ב לטקסט המלא
787 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ח ג ב לטקסט המלא
786 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט ג א לטקסט המלא
785 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט ב א לטקסט המלא
784 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט א א לטקסט המלא
207 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו ב ב לטקסט המלא
206 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו א ב לטקסט המלא
205 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו ב א לטקסט המלא
204 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו א א לטקסט המלא
203 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ח ג א לטקסט המלא
202 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ג א לטקסט המלא
201 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ב א לטקסט המלא
200 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט א א לטקסט המלא
199 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט א ב לטקסט המלא
1301 פסח גיא, אסף קטיה 62712 דיני קניין רוחני 2012-13 א שנתי לטקסט המלא
698 סטיבן וולף 62009 דיני קניין רוחני של ארצות הברית תשס"ז א א לטקסט המלא
1331 זנדברג חיים, פרופ 62316 דיני קניין- בחינת סופית 2013 א ב לטקסט המלא
1415 בלום בנימן 62606 דיני ראיות 2014 ב א לטקסט המלא
1396 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2014 א א לטקסט המלא
1355 זנדברג חיה 62634 דיני ראיות 2013 ב ב לטקסט המלא
1290 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2013 ג א לטקסט המלא
1231 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2013 א א לטקסט המלא
1177 בנימין בלום 62634 דיני ראיות תשע"ב א ב לטקסט המלא
1098 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשע"ב א א לטקסט המלא
1094 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשע"א ג ב לטקסט המלא
943 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע א ב לטקסט המלא
898 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע ג א לטקסט המלא
862 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע ב א לטקסט המלא
819 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג ב לטקסט המלא
806 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 19 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
385 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ה ב ב לטקסט המלא
384 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ה א ב לטקסט המלא
383 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ו ב ב לטקסט המלא
382 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ו א ב לטקסט המלא
381 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ז א ב לטקסט המלא
252 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט א ב לטקסט המלא
251 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג א לטקסט המלא
250 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ב א לטקסט המלא
249 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט א א לטקסט המלא
248 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ה ב א לטקסט המלא
247 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ה א א לטקסט המלא
1291 בלום בנימין 62606 דיני ראיות הסילבוס המחייב לבחינה 2013 א לטקסט המלא
1425 חמדני טסף' פרופ 62612 דיני תאגידים 2014 ב א לטקסט המלא
1409 חמדני טסף' פרופ 62616 דיני תאגידים 2014 א א לטקסט המלא
1368 אהרוני-ברק הדס 62611 דיני תאגידים 2013 ג ב לטקסט המלא
1358 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים 2013 ב ב לטקסט המלא
1321 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים 2013 א ב לטקסט המלא
1279 חמדני טסף, פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 ג א לטקסט המלא
1243 חמדני טסף, פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 ב א לטקסט המלא
1232 חמדני אסף , פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 א א לטקסט המלא
1194 גבע איל 62612 דיני תאגידים 2012 ב ב לטקסט המלא
1138 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים תשע"ב ב א לטקסט המלא
1091 עלי בוקשפן 62603 דיני תאגידים תשע"א א ב לטקסט המלא
984 בוקשפן עלי 62606 דיני תאגידים תש"ע א ב לטקסט המלא
929 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע ג א לטקסט המלא
865 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע ב א לטקסט המלא
864 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע א א לטקסט המלא
848 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ט ב ב לטקסט המלא
828 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים 2009 ג ב לטקסט המלא
437 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ה ב ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 20 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
436 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ה א ב לטקסט המלא
435 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
434 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ו א ב לטקסט המלא
433 מיכל אגמון-גונן 62603 דיני תאגידים תשס"ז א ב לטקסט המלא
432 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
431 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח ב ב לטקסט המלא
430 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח א ב לטקסט המלא
907 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תש"ע ג א לטקסט המלא
866 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תש"ע א א לטקסט המלא
45 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ה ב ב לטקסט המלא
44 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ה א ב לטקסט המלא
43 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ו ב א לטקסט המלא
42 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ו א א לטקסט המלא
41 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט ג א לטקסט המלא
40 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט ב א לטקסט המלא
39 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט א א לטקסט המלא
1324 שגיא גיא 62237 הגבלים עסקיים 2013 א ב לטקסט המלא
636 גיא שגיא 62577 הגבלית עסקיים בעידן הגלובליזציה והכלכלה החדשה ... תשס"ו ב ב לטקסט המלא
635 גיא שגיא 62577 הגבלית עסקיים בעידן הגלובליזציה והכלכלה החדשה ... תשס"ו א ב לטקסט המלא
867 תהילה שגיא 62365 הגירה בישראל תש"ע א א לטקסט המלא
804 תהילה שגיא 62365 הגירה בישראל 2009 ג ב לטקסט המלא
1180 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשע"ב א ב לטקסט המלא
288 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ח ב א לטקסט המלא
287 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ח א א לטקסט המלא
286 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ה ב א לטקסט המלא
285 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ה א א לטקסט המלא
284 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ו ב ב לטקסט המלא
283 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ו א ב לטקסט המלא
282 מירי גור-אריה 62956 הגנות בדיני עונשין תשס"ז א ב לטקסט המלא
1439 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי 2014 ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 21 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1287 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי 2013 ג א לטקסט המלא
1265 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי 2013 ב א לטקסט המלא
1223 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי 2013 א א לטקסט המלא
1127 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי 2012 א א לטקסט המלא
151 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי תשס"ט ג א לטקסט המלא
150 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי תשס"ט ב א לטקסט המלא
149 הלברטל דב 62418 הגנות מפני אחריות פלילית במשפט העברי תשס"ט א א לטקסט המלא
365 מנחם קליין 62595 הדין המשמעתי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
364 מנחם קליין 62595 הדין המשמעתי תשס"ו א ב לטקסט המלא
815 ו. ליבנה 62716 הזכות לשיוויון הזדמנויות בעבודה תשס"ט ג ב לטקסט המלא
589 ברק מדינה 62849 החוקה הכלכלית של מדינת ישראל תשס"ו ב א לטקסט המלא
588 ברק מדינה 62849 החוקה הכלכלית של מדינת ישראל תשס"ו א א לטקסט המלא
1393 בכר אךי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הבטחון הכללי ... 2014 א א לטקסט המלא
1298 בכר אלי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי ... 2013 ג א לטקסט המלא
1297 בכר אלי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי ... 2013 ב א לטקסט המלא
1296 בכר אלי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי ... 2013 א א לטקסט המלא
1267 בכר אלי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי ... 2013 א א לטקסט המלא
1226 בכר אלי 62505 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי ... 2013 ב א לטקסט המלא
465 יהודה רוה 62260 היבטים משפטיים ומעשיים על עסקאות כלכליות תשס"ה ב ב לטקסט המלא
464 יהודה רוה 62260 היבטים משפטיים ומעשיים על עסקאות כלכליות תשס"ה א ב לטקסט המלא
463 יהודה רוה 62260 היבטים משפטיים ומעשיים על עסקאות כלכליות תשס"ו א ב לטקסט המלא
462 יהודה רוה 62260 היבטים משפטיים ומעשיים על עסקאות כלכליות תשס"ז ב ב לטקסט המלא
461 יהודה רוה 62260 היבטים משפטיים ומעשיים על עסקאות כלכליות תשס"ז א ב לטקסט המלא
883 דניאל אוחנה 61808 היבטים משפטיים של אכיפת החוק תש"ע ב א לטקסט המלא
1285 בכר אלי 62505 היבטים משפטים בפעילותו של שירות הבטחון הכללי ... 2013 ג א לטקסט המלא
1106 איתן לבונטין 62524 היועץ המשפטי לממשלה והשירות המשפטי של המדינה ... תשע"ב א א לטקסט המלא
1065 איתן לבונטין 62524 היועץ המשפטי לממשלה והשירות המשפטי של המדינה ... תשע"א ג ב לטקסט המלא
1056 איתן לבונטין 62524 היועץ המשפטי לממשלה והשירות המשפטי של המדינה ... תשע"א א א לטקסט המלא
1419 פישר טליה הכשרות המשפטים בישראל 2014 ב א לטקסט המלא
1406 פישר טליה 62575 הכשרות המשפטית בישראל 2014 א א

מאגר בחינות

Page 22 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1154 יהודה שפר 62512 הלבנת הון 2012 ב א לטקסט המלא
1048 יהודה שפר 62512 הלבנת הון תשע"א ב א לטקסט המלא
1014 יהודה שפר 62512 הלבנת הון תשע"א א א לטקסט המלא
922 יהודה שפר 62512 הלבנת הון תש"ע ג א לטקסט המלא
901 יהודה שפירה 62512 הלבנת הון תש"ע ב א לטקסט המלא
1187 ערן טאוסיג 62537 הליך התובענה הייצוגית תשע"ב א ב לטקסט המלא
326 שמואל ברקוביץ' 62816 המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים תשס"ה ב א לטקסט המלא
325 שמואל ברקוביץ' 62816 המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים תשס"ה א א לטקסט המלא
1332 הראל אלון 62812 המדינה והמשפט 2013 ב ב לטקסט המלא
1307 הראל אלון 62812 המדינה והמשפט 2013 א ב לטקסט המלא
470 חסן ג'אברין 62422 המיעוט הערבי במשפט הישראלי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
469 חסן ג'אברין 62422 המיעוט הערבי במשפט הישראלי תשס"ה א ב לטקסט המלא
468 מרואן דלאל 62422 המיעוט הערבי במשפט הישראלי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
467 מרואן דלאל 62422 המיעוט הערבי במשפט הישראלי תשס"ו א ב לטקסט המלא
466 חסן ג'אברין 62422 המיעוט הערבי במשפט הישראלי תשס"ז א ב לטקסט המלא
980 משה דרורי 62450 המשפחה - רכוש וממון תש"ע ב א לטקסט המלא
196 משה דרורי 62450 המשפחה - רכוש וממון תשס"ט א ב לטקסט המלא
576 דוד אנוך 62909 המשפט - היבטים פילוסופים תשס"ו ב א לטקסט המלא
575 דוד אנוך 62909 המשפט - היבטים פילוסופים תשס"ו א א לטקסט המלא
574 דוד אנוך 62909 המשפט - היבטים פילוסופים תשס"ז ב א לטקסט המלא
1367 חפרי-וינוגרדוב אדם 62337 המשפט במזרח התיכון 2013 ג ב לטקסט המלא
1342 חפרי-וינוגרדוב אדם 62337 המשפט במזרח התיכון 2013 א נ לטקסט המלא
1063 חפרי-וינוגרדוב אדם 62337 המשפט במזרח התיכון תשע"א א ב לטקסט המלא
996 חפרי-וינוגרדוב אדם 62337 המשפט במזרח התיכון תש"ע א ב לטקסט המלא
136 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ז ב א לטקסט המלא
135 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ז א א לטקסט המלא
134 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ח ג א לטקסט המלא
133 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ח א א לטקסט המלא
132 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ט ג א לטקסט המלא
131 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ט ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 23 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
130 חנניה בן מנחם 62872 המשפט בעיני הוגיו ומבקריו תשס"ט א א לטקסט המלא
1233 אלבשן יובל 62616 המשפט ככלי לשינוי 2013 א א לטקסט המלא
1442 אלבשן יובל 62616 המשפט ככלי לשינוי חברת 2014 ב א לטקסט המלא
1405 אלבשן יובל 62616 המשפט ככלי לשינוי חברת 2014 א א לטקסט המלא
1264 אלבשן יובל 62616 המשפט ככלי לשינוי חברתי 2013 ב א לטקסט המלא
769 דניאל שפרלינג 62442 המת במשפט תשס"ז ב ב לטקסט המלא
768 דניאל שפרלינג 62442 המת במשפט תשס"ז א ב לטקסט המלא
1335 טייבמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של ה משפט 2013 א ב לטקסט המלא
1362 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט 2013 ב ב לטקסט המלא
1108 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשע"ב א א לטקסט המלא
1007 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשע"א א א לטקסט המלא
930 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תש"ע ג א לטקסט המלא
890 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תש"ע ב א לטקסט המלא
850 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תש"ע א א לטקסט המלא
761 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשס"ז ב ב לטקסט המלא
760 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשס"ז א ב לטקסט המלא
759 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשס"ח ג ב לטקסט המלא
758 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשס"ח א ב לטקסט המלא
757 טייכמן דורון 62401 הניתוח הכלכלי של המשפט תשס"ט א ב לטקסט המלא
1363 דרורי משה 62666 הסכמי גירושין 2013 ב ב לטקסט המלא
281 בועז הירש 62336 הסכמי הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל תשס"ו ב א לטקסט המלא
280 בועז הירש 62336 הסכמי הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל תשס"ו א א לטקסט המלא
279 בועז הירש 62336 הסכמי הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל תשס"ז ב א לטקסט המלא
1122 רוני נעמת עיר-שי 62343 הפמיניזם המשפטי במפגש עם ההלכה 2012 א א לטקסט המלא
994 רונית נעמת עיר-שי 62343 הפמיניזם המשפטי במפגש עם ההלכה תשע"א א א לטקסט המלא
928 רונית נעמת עיר-שי 62343 הפמיניזם המשפטי במפגש עם ההלכה תש"ע ג א לטקסט המלא
868 רונית נעמת עיר-שי 62343 הפמיניזם המשפטי במפגש עם ההלכה תש"ע ב א לטקסט המלא
968 יובל ימין-גב, שיראל גוטמן-עמירה 62412 הרגולציה של שוק ההון בישראל תש"ע א א לטקסט המלא
148 יובל ימין-גב, שיראל גוטמן-עמירה 62412 הרגולציה של שוק ההון בישראל תשס"ט ג א לטקסט המלא
147 יובל ימין-גב, שיראל גוטמן-עמירה 62412 הרגולציה של שוק ההון בישראל תשס"ט ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 24 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
146 יובל ימין-גב, שיראל גוטמן-עמירה 62412 הרגולציה של שוק ההון בישראל תשס"ט א א לטקסט המלא
1074 נויפלר דנה, פסח גיה 62525 הרגולציה של שוק התוכן והתקשורת בישראל תשע"א א ב לטקסט המלא
1360 נויפלר דנה, פסח גיה 62525 הרגולציה של שירותי התוכן והתקשורת ביסראל -נקודות לפתרון הבחינה ... 2013 ב ב לטקסט המלא
1320 נויפלר דנה, פסח גיה 62525 הרגולציה של שירותי התוכן והתקשורת בישראל- נקודות לפתרון הבחינה ... 2013 א ב לטקסט המלא
348 אייל נון 62601 השירות הצבאי בישראל תשס"ה ב א לטקסט המלא
347 אייל נון 62601 השירות הצבאי בישראל תשס"ה א א לטקסט המלא
460 צבי ניקסון 62584 השקעות בינלאומיות תשס"ה ב ב לטקסט המלא
459 צבי ניקסון 62584 השקעות בינלאומיות תשס"ה א ב לטקסט המלא
458 צבי ניקסון 62584 השקעות בינלאומיות תשס"ו ב ב לטקסט המלא
457 צבי ניקסון 62584 השקעות בינלאומיות תשס"ו א ב לטקסט המלא
456 צבי ניקסון 62584 השקעות בינלאומיות תשס"ז א ב לטקסט המלא
290 דוד קרצמר 62339 זכויות אדם תשס"ה ב א לטקסט המלא
289 דוד קרצמר 62339 זכויות אדם תשס"ה א א לטקסט המלא
1222 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי 2013 א א לטקסט המלא
1026 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תשע"א ב א לטקסט המלא
1025 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תשע"א א א לטקסט המלא
909 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תש"ע ג א לטקסט המלא
869 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תש"ע ב א לטקסט המלא
145 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תשס"ט ב א לטקסט המלא
144 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי תשס"ט א א לטקסט המלא
1033 שני יובל, פרופ 62410 זכויות אדם במשפט הבינלאומי: דין ומדיניות תשע"א ב א לטקסט המלא
181 מיכל טמיר 62806 זכויות אדם במשפט הפרטי תשס"ט א ב לטקסט המלא
1392 פרת בנימין 62473 זכויות חברתיות במשפט העברי 2014 א א לטקסט המלא
897 פרת בנימין 62547 זכויות חברתיות במשפט העברי תש"ע ב א לטקסט המלא
827 פרת בנימין 62547 זכויות חברתיות במשפט העברי 2009 ג ב לטקסט המלא
198 פרת בנימין 62547 זכויות חברתיות במשפט העברי תשס"ט א ב לטקסט המלא
477 מיכל שור-עופרי 62529 זכויות יוצרים וטכנולוגיית מידע תשס"ה א ב לטקסט המלא
476 מיכל שור-עופרי 62529 זכויות יוצרים וטכנולוגיית מידע תשס"ו ב ב לטקסט המלא
475 מיכל שור-עופרי 62529 זכויות יוצרים וטכנולוגיית מידע תשס"ו א ב לטקסט המלא
914 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית תש"ע ג א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 25 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
870 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית תש"ע ב א לטקסט המלא
837 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית 2010 א א לטקסט המלא
155 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית תשס"ט ג א לטקסט המלא
154 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית תשס"ט ב א לטקסט המלא
153 נעמי לייסנר 62571 זכות האישה לאוטונומיה גופנית תשס"ט א א לטקסט המלא
299 דוד בן זאב 62578 חברות הזנק(Start Ups) תשס"ה ב א לטקסט המלא
298 דוד בן זאב 62578 חברות הזנק(Start Ups) תשס"ה א א לטקסט המלא
297 דוד בן זאב 62578 חברות הזנק(Start Ups) תשס"ו ב א לטקסט המלא
296 דוד בן זאב 62578 חברות הזנק(Start Ups) תשס"ז ב א לטקסט המלא
295 דוד בן זאב 62578 חברות הזנק(Start Ups) תשס"ז א א לטקסט המלא
291 אביטל בירגר 62329 חברות ממשלתיות תשס"ה א א לטקסט המלא
705 דפנה לוינסון-זמיר 62057 חוזים וקניין: הבטים תיאורטיים ובין-תחומיים תשס"ז ב ב לטקסט המלא
704 דפנה לוינסון-זמיר 62057 חוזים וקניין: הבטים תיאורטיים ובין-תחומיים תשס"ז א ב לטקסט המלא
1060 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות תשע"א א ב לטקסט המלא
989 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות תש"ע ב א לטקסט המלא
954 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות תש"ע א א לטקסט המלא
829 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות 2009 ג ב לטקסט המלא
739 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות תשס"ח ג ב לטקסט המלא
738 ברברה מאייר 62314 חוק ומשפט בנצרות תשס"ח א ב לטקסט המלא
1428 הורוויץ ענת 62192 חידושים בסדר דין פלילי 2014 ב א לטקסט המלא
1259 הורוויץ ענת 62306 חידושים בסדר דין פלילי 2013 ב א לטקסט המלא
1003 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תש"ע א ב לטקסט המלא
988 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תש"ע ב ב לטקסט המלא
846 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ט ב ב לטקסט המלא
826 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ט ג ב לטקסט המלא
643 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
642 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ו א ב לטקסט המלא
641 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ז א ב לטקסט המלא
640 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
639 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ח ב ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 26 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
638 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ח א ב לטקסט המלא
637 רם גב 62331 חשבונאות למשפטנים תשס"ט א ב לטקסט המלא
493 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ט א ב לטקסט המלא
492 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ה ב ב לטקסט המלא
491 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ה א ב לטקסט המלא
490 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ו ב ב לטקסט המלא
489 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ו א ב לטקסט המלא
488 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ח ב ב לטקסט המלא
487 ברכיהו ליפשיץ 62453 יחסי ממון בין בני זוג תשס"ח א ב לטקסט המלא
1314 חוה דיין 62463 יחסיות תרבותית בקודים הפליליים 2012-13 ג א לטקסט המלא
1174 דיין חוה 62463 יחסיות תרבותית בקודים הפליליים תשע"ב א ב לטקסט המלא
1224 דיין חוה 62463 יחסיות תרבותית בקודים פליליים 2013 א א לטקסט המלא
1205 דיין חוה 62463 יחסיות תרבותית בקודים פלילים 2012 א ב לטקסט המלא
918 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תש"ע א א לטקסט המלא
278 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
277 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תשס"ו א ב לטקסט המלא
276 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תשס"ז א ב לטקסט המלא
275 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
274 תומר ברודי 62469 יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי תשס"ח א ב לטקסט המלא
1351 סוסינסקי גבריאלה 61803 יישום שטות סטטיסטיות בקרימינולוגוה 2013 ג ב לטקסט המלא
1011 וילמובסקי ענבל 61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגה תשע"א א א לטקסט המלא
1370 בר-אב ברוך 61803 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגוה 2014 א א לטקסט המלא
1369 וילמובסקי ענבל 61803 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה 2014 א א לטקסט המלא
1141 וילמובסקי ענבל 61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה 2012 ב א לטקסט המלא
1121 וילמובסקי ענבל 61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה 2012 א א לטקסט המלא
1012 בר-אב ברוך 61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה תשע"א ב א לטקסט המלא
1208 וילמובסקי ענבל 61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינילוגיה 2013 א א לטקסט המלא
1305 ענבל וילמובסקי 61797 יישון שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה 2013 א ב לטקסט המלא
1176 דניאל אוחנה 61809 יסודות הדין הפלילי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1304 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי 2013 א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 27 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1191 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי 2012 ב ב לטקסט המלא
1068 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תשע"א א ב לטקסט המלא
967 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תש"ע ב א לטקסט המלא
936 לימור עציוני 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תש"ע ג א לטקסט המלא
926 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תש"ע א א לטקסט המלא
877 לימור עציוני 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תש"ע ב א לטקסט המלא
851 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תשס"ט ב ב לטקסט המלא
197 דניאל אוחנה 61809 יסודות סדר הדין הפלילי תשס"ט א ב לטקסט המלא
1364 אוחנה דניאל 61809 יסודות סדר הדין הפלילי ודיני הראיות 2013 ב ב לטקסט המלא
1356 גביזון רות 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2013 ב ב לטקסט המלא
1323 גביזון רות 62151 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2013 א ב לטקסט המלא
1159 ברק מדינה 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2012 ג א לטקסט המלא
1139 ברק מדינה 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2012 ב א לטקסט המלא
1114 ברק מדינה 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2012 א א לטקסט המלא
997 רות גביזון 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תש"ע ב א לטקסט המלא
893 רות גביזון 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תש"ע ב א לטקסט המלא
852 רות גביזון 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תש"ע א א לטקסט המלא
825 רות גביזון 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2009 ג ב לטקסט המלא
88 רות גביזון 62809 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תשס"ט א ב לטקסט המלא
496 יצחק קוגלר 62327 כוונה והלכת הצפיות תשס"ה א ב לטקסט המלא
495 יצחק קוגלר 62327 כוונה והלכת הצפיות תשס"ו ב ב לטקסט המלא
494 יצחק קוגלר 62327 כוונה והלכת הצפיות תשס"ו א ב לטקסט המלא
1206 דילמון רקפת 61781 לשון ופשיעה 2013 א א לטקסט המלא
1137 דילמון רקפת 61781 לשון ופשיעה 2012 ב א לטקסט המלא
1119 דילמון רקפת 61781 לשון ופשיעה 2012 א א לטקסט המלא
925 דילמון רקפת 61781 לשון ופשיעה תש"ע א א לטקסט המלא
183 דילמון רקפת 61781 לשון ופשיעה תשס"ט א ב לטקסט המלא
700 ראובן אבי-יונה 62015 מבוא במיסוי בינלאומי תשס"ח ג א לטקסט המלא
699 ראובן אבי-יונה 62015 מבוא במיסוי בינלאומי תשס"ח א א לטקסט המלא
645 גיורא פלטשר 62631 מבוא השוואתי למשפט אמריקאי תשס"ו ב ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 28 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
644 גיורא פלטשר 62631 מבוא השוואתי למשפט אמריקאי תשס"ו א ב לטקסט המלא
777 עידו שחר 62470 מבוא לאנטרופולוגיה של המשפט תשס"ח ג א לטקסט המלא
752 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ח ג א לטקסט המלא
751 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ח ב א לטקסט המלא
750 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ח א א לטקסט המלא
749 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ט ג א לטקסט המלא
748 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ט ב א לטקסט המלא
747 אדם חופרי וינוגרד 62364 מבוא להיסטוריה של המשפט תשס"ט א א לטקסט המלא
652 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
651 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ו א ב לטקסט המלא
650 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ז ב ב לטקסט המלא
649 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ז א ב לטקסט המלא
648 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
647 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ח ב ב לטקסט המלא
646 יצחק זקן 62650 מבוא לכלכלה למשפטנים תשס"ח א ב לטקסט המלא
1365 אלמוג יוסף 61806 מבוא למדע פורנסי 2013 ג ב לטקסט המלא
1189 שמואל ציטרין 61806 מבוא למדע פורנסי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1349 אלמוג יוסף 61806 מבוא למדע פורנסי. קרימינולוגיה 2013 ב ב לטקסט המלא
1100 שופט מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשע"ב א א לטקסט המלא
1054 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשע"א ג א לטקסט המלא
1051 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשע"א ב א לטקסט המלא
1035 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשע"א א א לטקסט המלא
993 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תש"ע א א לטקסט המלא
931 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תש"ע ג א לטקסט המלא
871 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תש"ע ב א לטקסט המלא
516 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ז א ב לטקסט המלא
515 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ז ב א לטקסט המלא
514 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ז א א לטקסט המלא
513 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ח ג א לטקסט המלא
512 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ח ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 29 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
511 מורי ריכטל 62613 מבוא למשפט אמריקאי תשס"ח א א לטקסט המלא
1328 שני יובל, פרופ,שלמה-אגון סיון, שרשרבסקי יהלי 62602 מבוא למשפט בין-לאומי פומבי 2013 ב ב לטקסט המלא
1311 שני יובל,פרופ 62602 מבוא למשפט בינלאומי פומבי 2013 א ב לטקסט המלא
1093 יובל שני, אסנת גריידי-שוורץ, סיון שלמה-אגון, מיכל אמרם ... 62602 מבוא למשפט בינלאומי פומבי תשע"א ג ב לטקסט המלא
1092 יובל שני, אסנת גריידי-שוורץ, סיון שלמה-אגון, מיכל אמרם ... 62602 מבוא למשפט בינלאומי פומבי תשע"א ב ב לטקסט המלא
813 קטיה אסף 62311 מבוא למשפט גרמני אזרחי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
223 גדעון ליבזון 62504 מבוא למשפט מוסלמי תשס"ו א ב לטקסט המלא
222 גדעון ליבזון 62504 מבוא למשפט מוסלמי תשס"ח א ב לטקסט המלא
221 גדעון ליבזון 62504 מבוא למשפט מוסלמי תשס"ט ב א לטקסט המלא
392 אדם חופרי וינוגרד 62103 מבוא למשפט מקובל תשס"ח ג ב לטקסט המלא
391 אדם חופרי וינוגרד 62103 מבוא למשפט מקובל תשס"ח ב ב לטקסט המלא
390 אדם חופרי וינוגרד 62103 מבוא למשפט מקובל תשס"ח א ב לטקסט המלא
1069 בן-אליהו הילה 62102 מבוא למשפט עברי תשע"א א ב לטקסט המלא
1044 ברכיהו ליפשיץ 62782 מבוא למשפט עברי תשע"א א א לטקסט המלא
1042 ברכיהו ליפשיץ 62102 מבוא למשפט עברי תשע"א ב א לטקסט המלא
942 ברכיהו ליפשיץ 62102 מבוא למשפט עברי תש"ע א א לטקסט המלא
510 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
509 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ה א ב לטקסט המלא
508 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ה ב א לטקסט המלא
507 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ה א א לטקסט המלא
506 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
505 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ו ג א לטקסט המלא
504 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ו ב א לטקסט המלא
503 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ו א א לטקסט המלא
502 הילה בן אליהו, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
501 הילה בן אליהו, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ז א ב לטקסט המלא
500 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
499 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
498 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ח א ב לטקסט המלא
497 ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון 62102 מבוא למשפט עברי תשס"ח אמצע א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 30 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1078 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשע"א ב ב לטקסט המלא
1070 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשע"א א ב לטקסט המלא
956 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תש"ע ב א לטקסט המלא
307 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ה ב א לטקסט המלא
306 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ה א א לטקסט המלא
305 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ו א א לטקסט המלא
304 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ז ב א לטקסט המלא
303 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ז א א לטקסט המלא
302 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ח ב א לטקסט המלא
301 אלן זיסבלט 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ח א א לטקסט המלא
300 אלעד רום 62449 מבוא למשפט קנדי תשס"ט א א לטקסט המלא
324 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ה ב א לטקסט המלא
323 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ה א א לטקסט המלא
322 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ו א א לטקסט המלא
321 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ז א ב לטקסט המלא
320 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ח ג ב לטקסט המלא
319 יעקב שטרן 62510 מבוא למשפט של מדינות אירופה הקונטיננטלית תשס"ח א ב לטקסט המלא
872 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תש"ע ב א לטקסט המלא
53 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תשס"ו ב א לטקסט המלא
52 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תשס"ו א א לטקסט המלא
51 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תשס"ז ב א לטקסט המלא
50 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תשס"ח ב א לטקסט המלא
49 ראם שגב 62223 מבוא לפילוסופיה של המוסר תשס"ח א א לטקסט המלא
538 אחיקם סטולר 61806 מבוא לקרימינליסטיקה ומדע פורנסי תשס"ה א ב לטקסט המלא
537 מנחם טסה 61806 מבוא לקרימינליסטיקה ומדע פורנסי תשס"ו א א לטקסט המלא
536 מנחם טסה 61806 מבוא לקרימינליסטיקה ומדע פורנסי תשס"ז ב א לטקסט המלא
1375 כהן שרמן 62039 מבוא לשטת המשפט האמריקאית (engl) 2014 א א לטקסט המלא
885 מנחם טסה 61806 מבחן במבוא לקרימינליסטיקה ומדע פורנזי תש"ע ב א לטקסט המלא
884 מנחם טסה 61806 מבחן במבוא לקרימינליסטיקה ומדע פורנזי תש"ע א א לטקסט המלא
965 קלוד קליין 62460 מדינת הלאום ותורתה המשפטית תש"ע א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 31 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
820 תהילה שגיא 62365 מדינת ישראל - מדינת הגירה ? תשס"ט ג ב לטקסט המלא
756 טלי קריצמן 62365 מדינת ישראל - מדינת הגירה ? תשס"ח ג א לטקסט המלא
755 טלי קריצמן 62365 מדינת ישראל - מדינת הגירה ? תשס"ח ב א לטקסט המלא
754 טלי קריצמן 62365 מדינת ישראל - מדינת הגירה ? תשס"ח א א לטקסט המלא
753 תהילה שגיא 62365 מדינת ישראל - מדינת הגירה ? תשס"ט א ב לטקסט המלא
1395 קורינלדי אודית 62563 מוסד הנשיאות בישראל 2014 א א לטקסט המלא
676 הורוביץ ענת 61846 מושגי ייסוד במשפט הפלילי תשס"ו ב א לטקסט המלא
675 הורוביץ ענת 61846 מושגי ייסוד במשפט הפלילי תשס"ו א א לטקסט המלא
674 הורוביץ ענת 61846 מושגי ייסוד במשפט הפלילי תשס"ז ב א לטקסט המלא
673 הורוביץ ענת 61846 מושגי ייסוד במשפט הפלילי תשס"ח ב א לטקסט המלא
1427 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2014 מועד מיוחד א לטקסט המלא
1426 אוחנה דניאל 61805 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2014 מועד מיוחד א לטקסט המלא
1372 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2014 א א לטקסט המלא
1371 אוחנה דניאל 61805 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2014 א א לטקסט המלא
1269 אוחנה דמיאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2013 א א לטקסט המלא
1248 אוחנה דניאל 61805 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2013 א א לטקסט המלא
1239 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי 2013 ב א לטקסט המלא
1099 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי תשע"ב א א לטקסט המלא
887 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי תש"ע ב א לטקסט המלא
886 אוחנה דניאל 61846 מושגי יסוד של המשפט הפלילי תש"ע א א לטקסט המלא
1325 חמדני אסף, פרופ, וול אברמי 62361 מיזוגים ורכישות 2013 א ב לטקסט המלא
1201 וול אברמי 62361 מיזוגים ורכישות 2012 ב ב לטקסט המלא
1182 וול אברמי 62361 מיזוגים ורכישות תשע"ב א ב לטקסט המלא
1085 חמדני אסף, פרופ 62361 מיזוגים ורכישות תשע"א ב ב לטקסט המלא
919 חמדני אסף, פרופ 62361 מיזוגים ורכישות תש"ע א א לטקסט המלא
138 חמדני אסף, פרופ 62361 מיזוגים ורכישות תשס"ט ג א לטקסט המלא
137 חמדני אסף, פרופ 62361 מיזוגים ורכישות תשס"ט א א לטקסט המלא
812 יצחק זקן 62517 מימון למשפטנים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
218 יצחק זקן 62517 מימון למשפטנים תשס"ח ג ב לטקסט המלא
708 נחמיה אבנרי 62211 מיסוי מקומי תשס"ז א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 32 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
707 נחמיה אבנרי 62211 מיסוי מקומי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
706 נחמיה אבנרי 62211 מיסוי מקומי תשס"ח א ב לטקסט המלא
939 אבי גורמן 62440 מיסוי מקרקעין תש"ע א א לטקסט המלא
327 ליאור דוידאי 62440 מיסוי מקרקעין תשס"ה א א לטקסט המלא
853 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ט ג ב לטקסט המלא
557 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ה ב ב לטקסט המלא
556 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ה א ב לטקסט המלא
555 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ו ב ב לטקסט המלא
554 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ו א ב לטקסט המלא
553 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ז ב ב לטקסט המלא
552 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ז א ב לטקסט המלא
551 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ח ב ב לטקסט המלא
550 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ח א ב לטקסט המלא
549 דוד גולדמן 62633 מיסוי תאגידים תשס"ט א ב לטקסט המלא
1211 בנשלום אילן 62111 מיסים מבוא למיסוי תאגידים 2013 א א לטקסט המלא
957 אסף חמדני 62556 ממשל תאגידי ושוק ההון בישראל תש"ע א א לטקסט המלא
152 אסף חמדני 62556 ממשל תאגידי ושוק ההון בישראל תשס"ט א א לטקסט המלא
818 אביעד הכהן 62441 מעמד האישה במשפט העברי שו"ת תשס"ט ג ב לטקסט המלא
184 אביעד הכהן 62441 מעמד האישה במשפט העברי שו"ת תשס"ט א ב לטקסט המלא
1113 דניאל אוחנה 61888 מערכת אכיפת החוק תשע"ב ב א לטקסט המלא
1080 דניאל אוחיון 61888 מערכת אכיפת החוק תשע"א ב ב לטקסט המלא
1079 דניאל אוחיון 61888 מערכת אכיפת החוק תשע"א א ב לטקסט המלא
1153 טל יונתן-זמיר 61888 מערכת אכיפת החוק: היבטים תיאורטיים 2012 ב א לטקסט המלא
1112 דניאל אוחנה 61888 מערכת אכיפת הקורס תשע"ב א א לטקסט המלא
1083 רונית לרר-שפק, יניב רון-אל 62411 מפגשים באולם: משפט בתיאטרון תשע"א ב ב לטקסט המלא
194 קלוד קליין 62700 משטר וישי והיהודים תשס"ט א ב לטקסט המלא
1066 שלי קרייצר - לי 62526 משפחה מוות ורכוש- סוגיות בדיני ירושה תשע"א א ב לטקסט המלא
910 שלי קרייצר-לוי 62526 משפחה, מוות ורכוש תש"ע ג א לטקסט המלא
875 שלי קרייצר-לוי 62526 משפחה, מוות ורכוש תש"ע ב א לטקסט המלא
836 שלי קרייצר-לוי 62526 משפחה, מוות ורכוש 2010 א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 33 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
157 שלי קרייצר-לוי 62526 משפחה, מוות ורכוש תשס"ט ב א לטקסט המלא
156 שלי קרייצר-לוי 62526 משפחה, מוות ורכוש תשס"ט א א לטקסט המלא
1434 הירש משה' פרופ 62702 משפט בין-לאומי 2014 ב א לטקסט המלא
1433 הירש משה' פרופ 62643 משפט בין-לאומי 2014 ב א לטקסט המלא
1397 הירש משה' פרופ 62702 משפט בין-לאומי 2014 א א לטקסט המלא
1263 הירש משה, פרופ 62132ב משפט בין-לאומי 2013 ב א לטקסט המלא
1212 פרופ הירש משה 62132 משפט בין-לאומי 2013 א א לטקסט המלא
1022 משה הירש 62841 משפט בינלאומי תשע"א א א לטקסט המלא
11 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
10 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ז ב א לטקסט המלא
9 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ז א א לטקסט המלא
8 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
7 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ו א ב לטקסט המלא
6 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
5 עמיחי כהן 62309 משפט בינלאומי הומניטרי תשס"ה א ב לטקסט המלא
1086 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כלכלי תשע"א ב ב לטקסט המלא
873 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כלכלי תש"ע ב א לטקסט המלא
569 מיכאיל קרייני 62841 משפט בינלאומי כלכלי תשס"ה ב ב לטקסט המלא
568 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כלכלי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
567 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כלכלי תשס"ז א ב לטקסט המלא
566 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כלכלי תשס"ט א לטקסט המלא
892 משה הירש 62841 משפט בינלאומי כללי תש"ע ג א לטקסט המלא
945 יעל רונן 62602 משפט בינלאומי פומבי תש"ע א א לטקסט המלא
217 משה הירש 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ה א א לטקסט המלא
216 יובל שני 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
215 יובל שני 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ו א ב לטקסט המלא
214 יובל שני 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ז א ב לטקסט המלא
213 משה הירש 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ח ג א לטקסט המלא
212 משה הירש 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ח ב א לטקסט המלא
211 משה הירש 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ח א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 34 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
210 יובל שני 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
209 יובל שני 62602 משפט בינלאומי פומבי תשס"ח א ב לטקסט המלא
163 הירש משה 62643 משפט בינלאומי פומבי תשס"ו ב א לטקסט המלא
162 הירש משה 62643 משפט בינלאומי פומבי תשס"ו א א לטקסט המלא
161 הירש משה 62643 משפט בינלאומי פומבי תשס"ט ג א לטקסט המלא
160 הירש משה 62643 משפט בינלאומי פומבי תשס"ט א א לטקסט המלא
1055 נועם גיל-עד 62585 משפט בינלאומי פלילי תשע"א ג א לטקסט המלא
1053 נועם גיל-עד 62585 משפט בינלאומי פלילי תשע"א ב א לטקסט המלא
1052 נועם גיל-עד 62585 משפט בינלאומי פלילי תשע"א א א לטקסט המלא
660 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
659 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ו א ב לטקסט המלא
658 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
657 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ז א ב לטקסט המלא
656 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
655 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
654 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ח א ב לטקסט המלא
653 גילעד נועם 62585 משפט בינלאומי פלילי תשס"ט א ב לטקסט המלא
874 מיכאיל קרייני 62702 משפט בינלאומי פרטי ובין-דתי תש"ע ב א לטקסט המלא
1366 אסף קטיה 62311 משפט גרמני אזרחי 2013 ג ב לטקסט המלא
1361 אסף קטוה 62311 משפט גרמני אזרחי 2013 א ב לטקסט המלא
983 קטיה אסף 62311 משפט גרמני אזרחי תש"ע א א לטקסט המלא
1164 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה תשע"ב א ב לטקסט המלא
1146 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה 2012 ב א לטקסט המלא
1145 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה 2012 א א לטקסט המלא
953 אופק חנה 62721 משפט העבודה תש"ע א א לטקסט המלא
832 אופק חנה 62721 משפט העבודה תשס"ט ג ב לטקסט המלא
208 אופק חנה 62721 משפט העבודה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
318 סטיב אדלר 62307 משפט העבודה המגן תשס"ה ב א לטקסט המלא
317 סטיב אדלר 62307 משפט העבודה המגן תשס"ה א א לטקסט המלא
316 סטיב אדלר 62307 משפט העבודה המגן תשס"ז ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 35 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
315 סטיב אדלר 62307 משפט העבודה המגן תשס"ח ב א לטקסט המלא
314 סטיב אדלר 62307 משפט העבודה המגן תשס"ח א א לטקסט המלא
1185 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1133 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי 2012 א א לטקסט המלא
1004 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תש"ע ב א לטקסט המלא
995 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תשע"א א א לטקסט המלא
905 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תש"ע א א לטקסט המלא
193 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תשס"ט ב א לטקסט המלא
192 סטיב אדלר 62354 משפט העבודה הקיבוצי תשס"ט א א לטקסט המלא
443 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
442 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשס"ו א ב לטקסט המלא
441 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשנ"ז ב ב לטקסט המלא
440 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשנ"ז א ב לטקסט המלא
439 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
438 אבנרי נחמיה 62508 משפט השלטון המקומי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
564 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ה ב א לטקסט המלא
563 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ה א א לטקסט המלא
562 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ו ב א לטקסט המלא
561 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ו א א לטקסט המלא
560 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ח ג א לטקסט המלא
559 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ח ב א לטקסט המלא
558 רות גביזון 62807 משפט ו... תשס"ח א א לטקסט המלא
313 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ה ב א לטקסט המלא
312 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ה א א לטקסט המלא
311 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ו ב א לטקסט המלא
310 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ז ב א לטקסט המלא
309 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ח ב א לטקסט המלא
308 טוני גרינמן 62509 משפט ואינטרנט תשס"ח א א לטקסט המלא
1444 ברק אריאל 61867 משפט וחברה 2014 ב א לטקסט המלא
1403 ברק אריאל 61867 משפט וחברה 2014 א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 36 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
908 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תש"ע ג א לטקסט המלא
876 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תש"ע ב א לטקסט המלא
697 מימי אייזנשטדט 61867 משפט וחברה תשס"ח ב א לטקסט המלא
696 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט ג א לטקסט המלא
695 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט ב א לטקסט המלא
694 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט א א לטקסט המלא
693 ציפי מילמן 62593 משפט וחברה תשס"ה ב א לטקסט המלא
692 ציפי מילמן 62593 משפט וחברה תשס"ה א א לטקסט המלא
691 ציפי מילמן 62593 משפט וחברה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
690 ציפי מילמן 62593 משפט וחברה תשס"ו א ב לטקסט המלא
4 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ח ב א לטקסט המלא
3 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט ג א לטקסט המלא
2 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט ב א לטקסט המלא
1 עירית נגבי 61867 משפט וחברה תשס"ט א א לטקסט המלא
540 אלון הראל 62457 משפט וכלכלה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
539 אלון הראל 62457 משפט וכלכלה תשס"ו א ב לטקסט המלא
1421 ביטון יפעת 62656 משפט ומגדר 2014 ב א לטקסט המלא
1407 ביטון יפעת 62656 משפט ומגדר 2014 א א לטקסט המלא
1286 ביטון יפעת 62656 משפט ומגדר 2013 ג א לטקסט המלא
1235 ביטון יפעת 62656 משפט ומגדר 2013 א א לטקסט המלא
1179 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תשע"ב א ב לטקסט המלא
938 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תש"ע ג א לטקסט המלא
934 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תש"ע ב א לטקסט המלא
854 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תש"ע א א לטקסט המלא
21 תירוש יופי 62656 משפט ומגדר תשס"ה ב א לטקסט המלא
20 תירוש יופי 62656 משפט ומגדר תשס"ה א א לטקסט המלא
14 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תשס"ט ג א לטקסט המלא
13 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תשס"ט ב א לטקסט המלא
12 לזר רותי 62656 משפט ומגדר תשס"ט א א לטקסט המלא
1105 צחי זמיר 62516 משפט וספרות תשע"ב א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 37 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
110 א. מורגן 62516 משפט וספרות תשס"ו ב ב לטקסט המלא
109 צחי זמיר 62516 משפט וספרות תשס"ח ג א לטקסט המלא
108 צחי זמיר 62516 משפט וספרות תשס"ח א א לטקסט המלא
107 צחי זמיר 62516 משפט וספרות תשס"ט ג א לטקסט המלא
106 צחי זמיר 62516 משפט וספרות תשס"ט א א לטקסט המלא
1429 ביטון יפעת 62475 משפט וקולנוע 2014 ב א לטקסט המלא
1438 קוזין-מלאכי אורלי 62572 משפט ורווחה 2014 ב א לטקסט המלא
1408 בורוכוביץ חגית 62572 משפט ורווחה 2014 א א לטקסט המלא
1058 שרון וינטל 62112 משפט חוקתי תשע"א ג א לטקסט המלא
1057 שרון וינטל 62112 משפט חוקתי תשע"א ב א לטקסט המלא
1024 שרון וינטל 62112 משפט חוקתי תשע"א א א לטקסט המלא
1292 הירש משה, פרופ 62132 משפט מין-לאומי 2013 ג א לטקסט המלא
1061 אופק חנה 62721 משפט עבודה תשע"א א ב לטקסט המלא
1244 בן-אליהו הילה 62637 משפט עברי ותורות משפט 2013 ב א לטקסט המלא
1302 מרים גור-אריה 62003 משפט פלילי למוסמך - תכנית מנהלים 2013 א ב לטקסט המלא
833 יובל קפלינסקי 62778 משפט פלילי מעשי תשס"ט ג ב לטקסט המלא
389 יובל קפלינסקי 62778 משפט פלילי מעשי תשס"ח ג ב לטקסט המלא
388 יובל קפלינסקי 62778 משפט פלילי מעשי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
387 יובל קפלינסקי 62778 משפט פלילי מעשי תשס"ח א ב לטקסט המלא
386 יובל קפלינסקי 62778 משפט פלילי מעשי תשס"ט א ב לטקסט המלא
719 איל פלג 62236 משפט ציבורי בעידן של הפרטה תשס"ח ג א לטקסט המלא
718 איל פלג 62236 משפט ציבורי בעידן של הפרטה תשס"ח ב א לטקסט המלא
717 איל פלג 62236 משפט ציבורי בעידן של הפרטה תשס"ח א א לטקסט המלא
716 איל פלג 62236 משפט ציבורי בעידן של הפרטה תשס"ט ב א לטקסט המלא
715 איל פלג 62236 משפט ציבורי בעידן של הפרטה תשס"ט א א לטקסט המלא
1076 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשע"א א ב לטקסט המלא
548 אורי יפתח-פירנקו 62501 משפט רומי תשס"ה א ב לטקסט המלא
547 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשס"ו א ב לטקסט המלא
546 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשס"ז ב ב לטקסט המלא
545 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשס"ז א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 38 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
544 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשס"ח ב ב לטקסט המלא
543 יעקב שטרן 62501 משפט רומי תשס"ח א ב לטקסט המלא
681 הדס תגרי 62251 משפט, זכויות אדם ושינוי חברתי תשס"ז ב א לטקסט המלא
535 גיא פסח 62681 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ה ב א לטקסט המלא
534 גיא פסח 62681 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ה א א לטקסט המלא
533 גיא פסח 62681 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ו א א לטקסט המלא
532 גיא פסח 62461 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ז א א לטקסט המלא
531 גיא פסח 62461 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ח ג א לטקסט המלא
530 גיא פסח 62461 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ח ב א לטקסט המלא
529 גיא פסח 62461 משפט, טכנולוגיה ומידע תשס"ח א א לטקסט המלא
19 ביטון יפעת 62656 משפט, מגדר ומה שבינהם תשס"ו ב א לטקסט המלא
18 ביטון יפעת 62656 משפט, מגדר ומה שבינהם תשס"ו א א לטקסט המלא
17 ביטון יפעת 62656 משפט, מגדר ומה שבינהם תשס"ז ב א לטקסט המלא
16 ביטון יפעת 62656 משפט, מגדר ומה שבינהם תשס"ח ג א לטקסט המלא
15 ביטון יפעת 62656 משפט, מגדר ומה שבינהם תשס"ח א א לטקסט המלא
1072 עופר סיטבון 62462 משפט, שוק ופוליטיקה: על אחריות חברתית של תאגידים ... תשע"א א ב לטקסט המלא
1401 הירש משה' פרופ 62643 משפם בין-לאוצי 2014 א א לטקסט המלא
746 אדם חופרי וינוגרד 62362 נאמנויות תשס"ח ג ב לטקסט המלא
745 אדם חופרי וינוגרד 62362 נאמנויות תשס"ח ב ב לטקסט המלא
744 אדם חופרי וינוגרד 62362 נאמנויות תשס"ח א ב לטקסט המלא
336 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ה ב א לטקסט המלא
335 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ה א א לטקסט המלא
334 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ו ב א לטקסט המלא
333 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ו א א לטקסט המלא
332 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ז ב א לטקסט המלא
331 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ז א א לטקסט המלא
330 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ח ג א לטקסט המלא
329 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ח ב א לטקסט המלא
328 חנן גולדשמידט 62212 נושאים בפסיכולוגיה ומשפט תשס"ח א א לטקסט המלא
991 עמיקם הרפז 61839 ניהול מערכות אכיפת חוק תש"ע ב מ לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 39 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1095 ענת רוזנברג 62333 ניתוח תרבותי של המשפט תשע"א ב ב לטקסט המלא
1134 נסיון נסיון נסיון 2012 א ב לטקסט המלא
1261 ליבוביץ יסכה 62306 סדור דין פלילי 2013 ב א לטקסט המלא
1284 עבקין טל 62303 סדר דין אזרחי 2013 ג א לטקסט המלא
1217 טאוסיג ערן 62303 סדר דין אזרחי 2013 א א לטקסט המלא
978 כהן יצחק 62303 סדר דין אזרחי תש"ע ב ב לטקסט המלא
1218 ליבוביץ יסכה 62306 סדר דין פלולי 2013 א א לטקסט המלא
1350 הורוויץ ענת 62304 סדר דין פלילי 2013 ב ב לטקסט המלא
1337 הורוויץ ענת, אולשה נח 62304 סדר דין פלילי 2013 א ב לטקסט המלא
1299 ליבוביץ יסכה 62306 סדר דין פלילי 2013 ג א לטקסט המלא
1200 ליבוביץ יסכה 62306 סדר דין פלילי 2012 ב ב לטקסט המלא
1175 ליבוביץ יסכה 62306 סדר דין פלילי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1162 דניאל אוחנה סדר דין פלילי תשע"ב א ב לטקסט המלא
1143 הםרםויץ ענת 62192 סדר דין פלילי 2012 ב א לטקסט המלא
1129 הםרםויץ ענת 62192 סדר דין פלילי 2012 א א לטקסט המלא
663 ברכיהו ליפשיץ 62543 סוגיות בדיני ערבות במשפט העברי תשס"ו ב ב לטקסט המלא
662 ברכיהו ליפשיץ 62543 סוגיות בדיני ערבות במשפט העברי תשס"ו א ב לטקסט המלא
661 ברכיהו ליפשיץ 62543 סוגיות בדיני ערבות במשפט העברי תשס"ז א ב לטקסט המלא
1101 ראם שגב 62113 סוגיות בפילוסופיה של המוסר תשע"ב א א לטקסט המלא
582 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ה ב א לטקסט המלא
581 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ה א א לטקסט המלא
580 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ו ב א לטקסט המלא
579 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ח ג א לטקסט המלא
578 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ח ב א לטקסט המלא
577 ציפורה כהנא 62321 סוגיות ברפואה משפטית ובמדעים פורנסיים תשס"ח א א לטקסט המלא
1117 השופט יוסף שפירא 62654 סוגיות ברשלנות רפואית 2012 א א לטקסט המלא
590 אסף פוזנר 62654 סוגיות ברשלנות רפואית תשס"ו א א לטקסט המלא
664 שלמה איינשטיין 61891 סוגיות ובעיות בתחום של סמים,שימוש בסמים ומשתמשים בסמים ... תשס"ו ב ב לטקסט המלא
1357 אלשטיין נורית 62451 סוגיות משפטיות בפרלמנטריזם 2013 ב ב לטקסט המלא
1178 נורית אלשטיין ועידו עשת 62451 סוגיות משפטיות בפרלמנטריזם תשע"ב א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 40 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1423 בלום בנימין 62677 סוגיות מתקדמות בדיני ראיות 2014 ב א לטקסט המלא
1398 בלום בנימין 62677 סוגיות מתקדמות בדיני ראיות 2014 א א לטקסט המלא
1207 קאבאליון גבריאל 61796 סוגיות נבחרות בפסיכופתולוגיה 2013 א א לטקסט המלא
1190 קאבאליון גבריאל 61796 סוגיות נבחרות בפסיכופתולוגיה 2012 א ב לטקסט המלא
1034 מיכל שור - עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשע"א ג א לטקסט המלא
1029 מיכל שור - עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשע"א ב א לטקסט המלא
1027 מיכל שור-עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשע"א א א לטקסט המלא
952 מיכל שור-עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תש"ע א א לטקסט המלא
776 מיכל שור-עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשס"ח ב ב לטקסט המלא
775 מיכל שור-עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשס"ח א ב לטקסט המלא
774 מיכל שור-עופרי 62468 ספורט, תקשורת וקניין רוחני תשס"ט א ב לטקסט המלא
1391 שור-עופרי מיכל 62468 ספורט,תקשורת וקניין רוחני 2014 א א לטקסט המלא
1303 בן אליהו הילה 62420 ספרות השו"ת - רטוריקה הנמקה וסמכות 2013 א ב לטקסט המלא
1327 בן אליהו הילה 62420 ספרות תשו''ת - רטוריקה הנמקה וסמסות 2013 ב ב לטקסט המלא
340 נאווה בן-אור 62245 עבירות המתה תשס"ה ב א לטקסט המלא
339 נאווה בן-אור 62245 עבירות המתה תשס"ה א א לטקסט המלא
338 נאווה בן-אור 62245 עבירות המתה תשס"ו א א לטקסט המלא
337 נאווה בן-אור 62245 עבירות המתה תשס"ז ב א לטקסט המלא
1073 לימור עציוני 62232 עבירות מין במשפחה תשע"א א ב לטקסט המלא
714 לי אלימלך 62232 עבירות מין במשפחה תשס"ז ב ב לטקסט המלא
713 לי אלימלך-עציוני 62232 עבירות מין במשפחה תשס"ז א ב לטקסט המלא
1441 ברק אריאל 61816 עבירות צווארון לבן 2014 ג א לטקסט המלא
1432 אלף אביה 62454 עבירות צווארון לבן 2014 ב א לטקסט המלא
1389 אלף אביה 62454 עבירות צווארון לבן 2014 א א לטקסט המלא
1374 ברק אריאל 61816 עבירות צווארון לבן 2014 א א לטקסט המלא
1343 אלף אביה 62454 עבירות צווארון לבן 2013 ב ב לטקסט המלא
1306 אביה אלף 62454 עבירות צווארון לבן 2013 א ב לטקסט המלא
1196 אביה אלף 62454 עבירות צווארון לבן 2012 א נ לטקסט המלא
773 מאור אבן-חן 62454 עבירות צווארון לבן תשס"ח ג א לטקסט המלא
772 מאור אבן-חן 62454 עבירות צווארון לבן תשס"ח ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 41 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
771 מאור אבן-חן 62454 עבירות צווארון לבן תשס"ח א א לטקסט המלא
770 מאור אבן-חן 62454 עבירות צווארון לבן תשס"ט ג א לטקסט המלא
689 דניאל וטלמן 61857 עברייני מין טיפול ושיקום תשס"ז ב ב לטקסט המלא
1161 פלוני כהן 8888 עוד דוגמא 2012 א ב לטקסט המלא
191 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ה ב ב לטקסט המלא
190 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ה א ב לטקסט המלא
189 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ו ב ב לטקסט המלא
188 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ו א ב לטקסט המלא
187 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ח ג ב לטקסט המלא
186 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ח ב ב לטקסט המלא
185 אביעד הכהן 62441 עיונים בספרות השו"ת תשס"ח א ב לטקסט המלא
678 גיא שני 62249 עמימות בדיני נזיקין תשס"ז ב א לטקסט המלא
677 גיא שני 62249 עמימות בדיני נזיקין תשס"ז א א לטקסט המלא
1402 מורג תמר 62599 פגיע בילדים במסגרת המשפחה - מפגש בין פסיכולוגיה ו משפט ... 2014 א א לטקסט המלא
1016 חנינה בן מנחם 62811 פילוסופיה של ההלכה תשע"א א א לטקסט המלא
573 משה גל 62324 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשס"ה ב א לטקסט המלא
572 משה גל 62324 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשס"ה א א לטקסט המלא
571 משה גל 62324 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשס"ו ב א לטקסט המלא
570 משה גל 62324 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשס"ו א א לטקסט המלא
665 חגית לרנאו 61811 פנולוגיה - תורת העונש תשס"ו ב ב לטקסט המלא
990 שמואל שי 61875 פרופילים של עבריינים וזירות עבירה תש"ע א א לטקסט המלא
966 רויטל סלע-שיוביץ 61786 פשיעה ומדיה תש"ע א א לטקסט המלא
1193 סיון שלמה-אגון 62602 צבוא למשפט בין-לאומי פומבי 2012 ב לטקסט המלא
703 עוזי סגל 62017 צדק חלוקתי תשס"ח ג א לטקסט המלא
702 עוזי סגל 62017 צדק חלוקתי תשס"ח ב א לטקסט המלא
701 עוזי סגל 62017 צדק חלוקתי תשס"ח א א לטקסט המלא
1135 טלי גל 61793 צדק מאחה : מתיאוריה למציאות 2012 ב א לטקסט המלא
1104 טלי גל 61793 צדק מאחה: מתיאוריה למציאות תשע"ב א א לטקסט המלא
889 טלי גל 61793 צדק מאחה: מתיאוריה למציאות תש"ע ב א לטקסט המלא
878 טלי גל 61793 צדק מאחה: מתיאוריה למציאות תש"ע ב א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 42 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1262 הורוביץ סיגל 62413 צדק מעברי וסכסוכים בעולם 2013 א א לטקסט המלא
1183 סיגל הורוביץ 62413 צדק מעברי וסכסוכים בעולם תשע"ב א ב לטקסט המלא
1039 אומי לייסנר 62432 ציוני דרך במאבק לזכויות נשים בישראל תשע"א ב א לטקסט המלא
1038 אומי לייסנר 62432 ציוני דרך במאבק לזכויות נשים בישראל תשע"א א א לטקסט המלא
342 עמנואל לינדר 62447 קונסרבטיזם, משפט ומיסוי תשס"ה ב א לטקסט המלא
341 עמנואל לינדר 62447 קונסרבטיזם, משפט ומיסוי תשס"ה א א לטקסט המלא
1326 פסח גיא 62712 קניין רוחני - מבחן מסכם ,תחנית מוסמך למנהלים 2013 א ב לטקסט המלא
1353 פסח גיא 62712 קניין רוחני תכנית מוסמך למנהלים 2013 ב ב לטקסט המלא
1334 אלמוג יוסף 61806 קרימינולוגיה -מבוא למדע פורניס, 2013 א ב לטקסט המלא
345 אחיקם סטולר 62550 ראיות מדעיות תשס"ו ב א לטקסט המלא
344 אחיקם סטולר 62550 ראיות מדעיות תשס"ו א א לטקסט המלא
343 אחיקם סטולר 62550 ראיות מדעיות תשס"ז ב א לטקסט המלא
1009 ליפשיץ שילה 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תש"ע ג א לטקסט המלא
977 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תש"ע ב א לטקסט המלא
923 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תש"ע א א לטקסט המלא
143 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תשס"ח ג א לטקסט המלא
142 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תשס"ח ב א לטקסט המלא
141 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תשס"ח א א לטקסט המלא
140 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תשס"ט ג א לטקסט המלא
139 שילה ליפשיץ 62404 רגולציה בנקאית הבטים כלכליים ומשפטיים תשס"ט ב א לטקסט המלא
1163 21426 רגולציה על שוק ההון תשע"ב א ב לטקסט המלא
1081 יובל ימין- גב שיראל גוטמן- עמירה 62412 רגולציה על שוק ההון בישראל תשע"א ב ב לטקסט המלא
346 אריאל גרטש 62569 רכישה ממונפת תשס"ה א א לטקסט המלא
1338 ברנע אריה 62424 שואה ומשפט 2013 ב ב לטקסט המלא
1308 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט 2013 א ב לטקסט המלא
1082 עו"ד אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשע"א ב ב לטקסט המלא
962 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תש"ע א א לטקסט המלא
831 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט 2009 ג ב לטקסט המלא
27 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ה ב ב לטקסט המלא
26 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ה א ב לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 43 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
25 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ו ב ב לטקסט המלא
24 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ו א ב לטקסט המלא
23 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ז א ב לטקסט המלא
22 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט תשס"ח ג ב לטקסט המלא
1197 אריה ברנע 62424 שואה ומשפט )סיום הלימודים בקורס) 2012 א ב לטקסט המלא
1312 ורדה וירט-לבנה 62716 שוויון הזדמנויות בעבודה 2013 א ב לטקסט המלא
1203 כבי השופטת 62716 שוויון הזדמנויות בעבודה 2012 ב ב לטקסט המלא
1171 ורדה וירט לבנה 62716 שוויון הזדמנויות בעבודה תשע"ב א ב לטקסט המלא
903 וירט ליבנה 62716 שוויון הזדמנויות בעבודה 2010 א ב לטקסט המלא
587 שמואל ילינק 62638 שוק העתיד - סחר באיברי אדם להשתלה תשס"ה ב ב לטקסט המלא
586 שמואל ילינק 62638 שוק העתיד - סחר באיברי אדם להשתלה תשס"ה א ב לטקסט המלא
585 שמואל ילינק 62638 שוק העתיד - סחר באיברי אדם להשתלה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
584 שמואל ילינק 62638 שוק העתיד - סחר באיברי אדם להשתלה תשס"ו א ב לטקסט המלא
583 שמואל ילינק 62638 שוק העתיד - סחר באיברי אדם להשתלה תשס"ז א ב לטקסט המלא
982 ורדה וירט לבנה 62716 שיוויון הזדמנויות בעבודה תש"ע ב ב לטקסט המלא
1229 ברק אריאל 61815 שיטות בחקר בקרימינולוגיה 2013 א א לטקסט המלא
1273 ברק אריאל 61815 שיטות בקרימינולוגיה מסלול א' ומסלול ב' 2013 ב א לטקסט המלא
1041 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות תשע"א ג א לטקסט המלא
1013 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות במשפט תשע"א א א לטקסט המלא
1213 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות משפט 2013 א א לטקסט המלא
1107 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות משפט תשע"ב א א לטקסט המלא
1040 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות משפט תשע"א ב א לטקסט המלא
896 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות משפט תש"ע ג א לטקסט המלא
880 חפרי-וינוגרדוב אדם 62207 שיטות ומסורות משפט תש"ע ב א לטקסט המלא
879 חפרי-וינוגרדוב אדם 62206 שיטות ומסורות משפט תש"ע א א לטקסט המלא
1150 שומרון מויאל 61815 שיטות מחקר בקרימינולוגיה 2012 ב א לטקסט המלא
1147 שומרון מויאל 61810 שיטות מחקר בקרימינולוגיה 2012 ב א לטקסט המלא
1131 מר שומרון מויאל 61815 שיטות מחקר בקרימינולוגיה 2010 ב א לטקסט המלא
1111 שומרון מויאל 61810 שיטות מחקר בקרימינולוגיה תשע"ב א א לטקסט המלא
1018 סרג'יו הרצוג 61815 שיטות מחקר בקרימינולוגיה תשע"א א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 44 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1017 מר שומרון מויאל 61810 שיטות מחקר בקרימינולוגיה תשע"א א א לטקסט המלא
902 שומרון מויאל 61810 שיטות מחקר בקרימינולוגיה תש"ע ב א לטקסט המלא
888 שומרון מויאל 61810 שיטות מחקר בקרימינולוגיה תש"ע א א לטקסט המלא
1272 ברק אריאל 61815 שיטות מחקר בקרימינולוגיה )מסלול א' ומסלול ב' ( ...
767 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ח ג א לטקסט המלא
766 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ח ב א לטקסט המלא
765 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ח א א לטקסט המלא
764 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ט ג א לטקסט המלא
763 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ט ב א לטקסט המלא
762 אייל זמיר 62433 תאוריות של דיני חוזים תשס"ט א א לטקסט המלא
882 ברק מדינה 62733 תאוריות של משפט ציבורי תש"ע ב א לטקסט המלא
881 ברק מדינה 62732 תאוריות של משפט ציבורי תש"ע א א לטקסט המלא
173 ברק מדינה 62732 תאוריות של משפט ציבורי תשס"ט ב א לטקסט המלא
172 ברק מדינה 62732 תאוריות של משפט ציבורי תשס"ט א א לטקסט המלא
992 סרג'יו הרצוג 61786 תהליכים חברתיים ובין אישיים תשע"א א א לטקסט המלא
845 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ט ג ב לטקסט המלא
823 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תש"ע א ג לטקסט המלא
420 טובה שטרסברג-כהן 62537 תובענות ייצוגית תשס"ה ב ב לטקסט המלא
419 טובה שטרסברג-כהן 62537 תובענות ייצוגית תשס"ה א ב לטקסט המלא
418 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ו ב ב לטקסט המלא
417 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ו א ב לטקסט המלא
416 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ז ב ב לטקסט המלא
415 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ז א ב לטקסט המלא
414 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ח ג ב לטקסט המלא
413 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ח ב ב לטקסט המלא
412 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ח א ב לטקסט המלא
411 יצחק ענבר 62537 תובענות ייצוגית תשס"ט א ב לטקסט המלא
1195 אנוך דוד 62101 תורות משפט 2011-2012 ב בחינה ב לטקסט המלא
565 פישר טליה 62575 תורת המשא ומתן תשס"ה ב ב לטקסט המלא
349 ברק מדינה 62423 תורת המשחקים והמשפט תשס"ה א א לטקסט המלא

מאגר בחינות

Page 45 of 45
Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא
1413 אנוך דוד 62205 תורת המשפט 2014 א א לטקסט המלא
1376 אנוך דוד 62101 תורת המשפט 2014 א א לטקסט המלא
1067 אנוך דוד 62101 תורת המשפט תשע"א א ב לטקסט המלא
920 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תש"ע ג א לטקסט המלא
895 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תש"ע ב א לטקסט המלא
855 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תש"ע א א לטקסט המלא
38 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ה א א לטקסט המלא
37 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ו ב א לטקסט המלא
36 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ו א א לטקסט המלא
35 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ז ב א לטקסט המלא
34 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ז א א לטקסט המלא
33 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ח ג ב לטקסט המלא
32 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ח ב ב לטקסט המלא
31 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ח א ב לטקסט המלא
30 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ט ג א לטקסט המלא
29 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ט ב א לטקסט המלא
28 חנניה בן מנחם 62101 תורת המשפט תשס"ט א א לטקסט המלא
1417 ברק אריאל, סוסינסקי גבריאלה 61800 תיאוריות בקרימינולוגיה 2014 ג א לטקסט המלא
1230 ברק אריאל 61892 תיאוריות בקרימינולוגיה 2013 א א לטקסט המלא
1118 נאדירה שלהוב-קיבורקיאן 61800 תיאוריות בקרימינולוגיה תשע"ב א א לטקסט המלא
672 ארנון אדלשטיין 61800 תיאוריות בקרימינולוגיה תשס"ו ב ב לטקסט המלא
671 ארנון אדלשטיין 61800 תיאוריות בקרימינולוגיה תשס"ז ב ב לטקסט המלא
670 ארנון אדלשטיין 61800 תיאוריות בקרימינולוגיה תשס"ז ב א לטקסט המלא
1167 אייל זמיר 62433 תיאוריות של דיני חוזים תשע"ב א ב לטקסט המלא
900 אייל זמיר 62433 תיאוריות של דיני חוזים תש"ע ב א לטקסט המלא
712 שרון וינטל 62216 תיאוריות של חוקה תשס"ז א ב לטקסט המלא
711 שרון וינטל 62216 תיאוריות של חוקה תשס"ח ג ב לטקסט המלא
710 שרון וינטל 62216 תיאוריות של חוקה תשס"ח ב ב לטקסט המלא
709 שרון וינטל 62216 תיאוריות של חוקה תשס"ח א ב לטקסט המלא