שעות הפתיחה של הספרייה מתחילת חודש אוגוסט ועד פתיחת שנת הלימודים: ימים א'-ה' 9:00-17:00

ספריית משפטים  - רשות הספריותהאוניברסיטה העברית בירושלים

The Hebrew University of Jerusalem

Library Authority

The  Law Library
 

Library Services שרותי הספרייה
Online Catalogs קטלוגים מקוונים
Legal Resources on the Internet אתרים משפטיים באינטרנט
Electronic Databases מאגרים אלקטרוניים
Ejournals כתבי עת אלקטרוניים

חשוב לסטודנטים

קטלוג הספרייה בממשק ה-HU-FIND
VuFind


קטלוג הספרייה

פתיחת קוד אישי לשימוש במחשבי האוניברסיטה

הארכת ספרים

השאלה בין ספרייתית

סיור להכרת קטלוג הספריות

כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית

בנק הבחינות

התקשרות מהבית או ממחשב נייד אל מאגרי הספרייה


Moodle

שעות הפתיחה

התמצאות בספרייה

לוח מודעות

Moodle

Opening hours

 

 

 

הפקולטה למשפטים  רשות הספריות האוניברסיטה העברית

Contact Us

 

Librarians' Cataloging Aid